Otwarcie ofert na MOPy na lubuskim odcinku drogi ekspresowej S3

GDDKiA

 

 

 

16 kwietnia 2015 r. punktualnie o godz. 10:00 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) na lubuskim odcinku drogi ekspresowej S3 z podziałem na trzy zadania: 

1. Miejsce Obsługi Podróżnych „Kępsko Wschód” i „Kępsko Zachód”

    odcinek Sulechów – Międzyrzecz.

2. Miejsce Obsługi Podróżnych „Popowo Wschód” i „Popowo Zachód”

    odcinek Międzyrzecz – Gorzów Wlkp.

3. Miejsce Obsługi Podróżnych „Marwice Wschód” i „Marwice Zachód”

   ok. 10 km za Gorzowem Wlkp.

 

Udział w przetargu wzięło pięciu wykonawców, najtańszą propozycję zaprojektowania i wybudowania dwóch par Miejsc Obsługi Podróżnych złożyła firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

 

Odpowiednio dla zadania pierwszego kwota opiewa na 15.705.316,96 PLN brutto, dla drugiego 13.262.528,71 PLN brutto.

 

Na trzecią parę Miejsc Obsługi Podróżnych najtańszą ofertę złożyła firma Maldrobud Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 11.521.241,37 PLN brutto.

 

Zadanie obejmuje opracowanie projektu i budowę niezbędnej infrastruktury m.in.:

  • parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych,
  • chodniki,
  • elementy bezpieczeństwa ruchu,
  • toalety,
  • miejsca wypoczynku wraz z elementami małej architektury (ławki, place zabaw, elementy siłowni zewnętrznej).

Przypominamy że na tym etapie nie pojawią się stacje paliw, ani obiekty gastronomiczne. Jest to bowiem zakres wykraczający poza kompetencje GDDKiA. Niemniej jednak prowadzone będą w dalszej mierze starania o pozyskanie operatorów, którzy wybudują w późniejszym czasie zarówno stacje paliw jak i restauracje.

 

Na chwilę obecną trwa weryfikacja złożonych ofert, po wyłonieniu i podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 18 m-cy na realizację zadania.

 

GDDKiA 

 

pełna lista złożonych ofert przez wykonawców