Zaproszenia do składania ofert cenowych na odcinek Goleniów – Nowogard drogi S6 wysłane

Rozpoczął się 2 etap przetargu na projekt i budowę drogi S6 na odcinku Goleniów – Nowogard. W 1 etapie przetargu zostały sprawdzone wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Pozytywnie zweryfikowano doświadczenie, potencjał organizacyjny i ekonomiczny 20 podmiotów biorących udział w postępowaniu. W dniu dzisiejszym (14.04.2015) wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami. Na podstawie tych materiałów wykonawcy określą cenę, za jaką zaprojektują i zbudują ten odcinek drogi, czas realizacji (przedział od 34 do 37 miesięcy) i udzieloną gwarancję (przedział od 5 do 10 lat). Następnie zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów: 90% cena, 5 % czas realizacji i 5 % udzielona gwarancja. Podpisanie umowy planowane jest na IV kwartał tego roku, prace budowlane powinny ruszyć w pierwszej połowie 2017 roku, a drogą ekspresową S6 na tym odcinku powinniśmy pojechać w I połowie 2019 roku. 

W toku są postępowania przetargowe na zaprojektowanie i budowę 6 odcinków drogi S6 od Goleniowa do Koszalina oraz na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa. Łącznie jest to niemal 140 km drogi ekspresowej S6, która wzdłuż wybrzeża bałtyckiego połączy Szczecin z Gdańskiem. Odcinek od Goleniowa do Nowogardu jest pierwszym, na którym rozpoczął się drugi etap postępowania przetargowego. Sukcesywnie będą wysyłane zaproszenia do składania ofert cenowych na kolejne odcinki.

 

Odcinek Goleniów – Nowogard drogi S6 będzie miał długość 19,2 km. Dwujezdniowa droga ekspresowa będzie biegła w zbliżeniu do obecnego przebiegu DK nr 6, na pewnych odcinkach istniejąca droga stanie się jedną z jezdni nowej S6. Droga rozpocznie się od węzła Goleniów Północ z drogą S3, który zostanie rozbudowany, powstanie również węzeł Goleniów Wschód zapewniający połączenie z portem lotniczym Szczecin Goleniów, dalej na wschód zostanie zlokalizowany węzeł Kikorze. Odcinek zakończy się na włączeniu w istniejącą obwodnicę Nowogardu.

 

Z dokładnym opisem tego odcinka można zapoznać się pod poniższym linkiem:

http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/15997/S6-Goleniow-Nowogard