Budynek I

ul. Powstańców Śląskich 186

53-139 Wrocław

tel. +48 71 334 73 00

fax:  +48 71 367 17 69

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

ePUAP: /GDDKiA_Wroclaw/SkrytkaESP  

 

 

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Karolina Kowalska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 334 73 50

fax: +48 71 367 82 85

e-mail: kkowalska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg

Arkadiusz Polecki - Naczelnik Wydziału

tel: +48 71 369 19 00

e-mail: apolecki@gddkia.gov.pl

 

Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno – Asfaltowych

Justyna Lewandowska - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 71 369 19 04 
e-mail: jlewandowska@gddkia.gov.pl

 

Janusz Tarnowski - p.o. Kierownika Zespołu ds. Betonu i Materiałów Wiążących

tel. +48 71 369 19 05 

e-mail: jtarnowski@gddkia.gov.pl

 

Tobiasz Lang - Kierownik Zespoł Diagnostyki Nawierzchni

tel. +48 71 369 19 06 

 

Hanna Matuszewska - Kierownik Zespołu Gruntów i Geotechniki

tel. +48 71 369 19 07 

e-mail: hmatuszewska@gddkia.gov.pl

 

Joanna Skamra - Kierownik Zespołu Kruszyw

tel. +48 71 369 19 08 

e-mail: jskamra@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

Marcin Stadnicki - Główny Specjalista

tel. +48 71 369 19 00 

e-mail: mstadnicki@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Magdalena Dec - Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 334 73 79

fax: +48 71 367 00 86

e-mail: mdec@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko Obsługi Prawnej

Damian Jasiński

tel. +48 71 334 73 92

e-mail: djasinski@gddkia.gov.pl

 

Adelina Burska

tel. +48 71 334 73 70

e-mail: aburska@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. komunikacji

Joanna Borkowska

tel. +48 71 334 73 14

e-mail: joborkowska@gddkia.gov.pl

 

Magdalena Szumiata

tel. +48 71 334 73 14 

e-mail: mszumiata@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. gwarancji

Alina Kucharczyk

tel. 660 739 003

e-mail:  akucharczyk@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

 

Piotr Dyrlaga - Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 334 73 07 

e-mail: pdyrlaga@gddkia.gov.pl

 

Dariusz Filio - Zastępca Naczelnika

tel. +48 71 334 73 08

e-mail: dfilio@gddkia.gov.pl

 

Krzysztof Adamski - Kierownik Zespołu Zarządzania Ruchem

tel. +48 71 320 98 18 

e-mail: kadamski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem

Przemysław Padło - Naczelnik Wydziału

tel. 071 334 73 55

e-mail: ppadlo@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Katarzyna Bielecka - Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 334 73 58

fax: +48 71 373 27 70

e-mail: kbielecka@gddkia.gov.pl

 

Jolanta Szypuła - p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału

tel. +48 71 334 73 10

e-mail: jszypula@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Krzysztof Furmanek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 33 47  328

fax: +48 71 367 74 56 

e-mail: kfurmanek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Tomasz Kryś - p.o. Naczelnik Wydziału

Tel. +48 71 334 73 51

fax: +48 71 367 75 10

e-mail: tkrys@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Marcin Sułek - Naczelnik Wydziału

tel: +48 71 334 73 64

fax: +48 71 334 73 17

e-mail: masulek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Środowiska

Mirosław Tuźnik - Naczelnik Wydziału

Tel. +48 71 334 73 11

fax: +48 71 334 73 84

e-mail: mtuznik@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomości

Paweł Mróz - Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 334 73 82

fax: +48 71 334 73 16

e-mail : pmroz@gddkia.gov.pl

 

Wydział Monitorowania Inwestycji Drogowych

Michał Soroko - Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 33 47 331 

e-mail: msoroko@gddkia.gov.pl

 

Zespół drogi ekspresowej S5 Korzeńsko - Wrocław, zadanie II i III

Lidia Stępień- Kierownik Projektu

tel. +48 668 292 090 

e-mail: lstepien@gddkia.gov.pl

 

Zespół drogi ekspresowej S5 Korzeńsko - Wrocław, zadanie I

Monika Sińska - Turek- Kierownik Projektu

tel. +48 606 826 391 

e-mail: mturek@gddkia.gov.pl

 

Zespół Drogi Ekspresowej S3 Południe, zadanie I i II

Ewa Czarkowska-Kędzierska - Kierownik Projektu

tel. +48 71 334 73 29

e-mail: eczarkowska@gddkia.gov.pl

 

Zespół Drogi Ekspresowej S3 Północ, zadanie III i V

Andrzej Turowicz - Kierownik Projektu

tel. +48 71 33 47 305 

e-mail: aturowicz@gddkia.gov.pl

 

Zespół Drogi Ekspresowej S3 Północ, zadanie IV

Beata Michałek- Kierownik Projektu

tel. +48 71 33 47 305 

e-mail: bmichalek@gddkia.gov.pl

 

Zespół Drogi Ekspresowej S3 Legnica - Lubawka zadanie III

Ewa Włodarz - p. o. Kierownik Projektu

tel. +48 71 33 47 329 

e-mail: ewlodarz@gddkia.gov.pl

 

Zespół Drogi Ekspresowej S3 Legnica - Lubawka, zadanie IV

Katarzyna Brońska- Kierownik Projektu

tel. +48 71 33 47 329 

e-mail: kbronska@gddkia.gov.pl

 

Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5

Janusz Nowicki - Kierownik Projektu

tel. +48 71 33 47 368

e-mail: jnowicki@gddkia.gov.pl 

 

Wydział Finansowo-Księgowy 

Agnieszka Wojciechowska - Naczelnik Wydziału 

tel. +48 71 33 47 317  

e-mail: awojciechowska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji Oddziału

Marek Rogowski- Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 334 73 40

fax: +48 71 367 17 69

e-mail: mrogowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania

Zbigniew Pokojowczyk- Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 334 73 74 

e-mail: zpokojowczyk@gddkia.gov.pl

 

Rejon w  Głogowie

Dariusz Zajączkowski - Kierownik

Robert Guzek -Z-ca Kierownika

ul. Mickiewicza 61 67-200 Głogów

tel. +48 76 835 77 70

fax: +48 76 835 77 78

e-mail: rdk.glogow@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Kłodzku

Monika Kropielnicka - Kierownik

Aleksander Ruczkowski - Zastępca Kierownika

ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko

tel. +48 74 867 22 62 (-63)

fax: +48 74 867 50 74

e-mail: rdk.klodzko@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Legnicy

Justyna Gębacka - Kierownik

ul. Prusa 11 59-220 Legnica

tel.: +48 76 852 28 88

fax: +48 76 852 28 89

e-mail: rdk.legnica@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Lubaniu

Adam Śmigielski - Kierownik

ul. Kościuszki 26 59-800 Lubań

tel. +48 75 722 20 41 (-42)

fax: +48 75 722 20 42

e-mail: rdk.luban@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Oleśnicy

Krzysztof Balicki - Kierownik

Barbara Czarnecka - Zastępca Kierownika

ul. Wojska Polskiego 52E 56-400 Oleśnica

tel. +48 71 314 20 28

fax: +48 71 314 31 61

e-mail: rdk.olesnica@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Wałbrzychu

Andrzej Nowak - Kierownik

ul. Wrocławska 142 58-306 Wałbrzych

tel. +48 74 841 03 65

fax: +48 74 841 03 65

e-mail: rdk.walbrzych@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Wołowie

Tomasz Strzelczak - Kierownik

ul. Piłsudskiego 10 56-100 Wołów

tel. +48 71 389 26 20

fax: +48 71 389 28 75

e-mail: rdk.wolow@gddkia.gov.pl

 

Rejon we Wrocławiu

Ewa Jankowska - Kierownik

ul. Korfantego 2/4 53-021 Wroclaw

tel. +48 71 339 76 94, +48 71 336 80 16

fax: +48 71 336 13 45

e-mail: rdk.wroclaw@gddkia.gov.pl