Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych D-1

Eugeniusz Janota - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 208 62 01

e-mail: ejanota@gddkia.gov.pl

fax +48 32 208 62 38

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe D-2

Monika Tarnowska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 614 23 60

e-mail: motarnowska@gddkia.gov.pl

fax +48 32 208 62 38

Mirosława Kasperek - p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału

tel. +48 32 208 62 12

e-mail: mkasperek@gddkia.gov.pl

Wydział Zamówień Publicznych D-3

Barbara Sibik - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 208 62 50

e-mail: bsibik@gddkia.gov.pl

Agnieszka Koczy – Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 32 208 62 25

e-mail: akoczy@gddkia.gov.pl

fax +48 32 20 86 275

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej D-4

Zewnętrzna Kancelaria Prawna

Jakub Bereszko - Radca Prawny

tel. +48 32 208 62 84

e-mail: jbereszko@gddkia.gov.pl

Marcin Rams – Radca Prawny           

e-mail: mrams@gddkia.gov.pl

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 549

Stanowisko ds. Komunikacji D-5

Marek Prusak - Starszy Specjalista

tel. +48 32 208 62 90

tel. +48 660 709 123

e-mail: mprusak@gddkia.gov.pl

Wydział Gwarancji D-6

Przemysław Juszczyk - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 208 62 55

e-mail: pjuszczyk@gddkia.gov.pl

Wydział Dokumentacji I-1

Tomasz Kałwa – Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 208 62 04

e-mail: tkalwa@gddkia.gov.pl

Anna Kubiś - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 32 208 62 59

e-mail: akubis@gddkia.gov.pl

Wydział Ochrony Środowiska I-2

Małgorzata Półtorak - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 208 62 89

e-mail: mpoltorak@gddkia.gov.pl

Luiza Bogusiewicz-Tarczyńska - Z-ca Naczelnika Wydziału                                           

tel. +48 32 208 62 94

e-mail: lbogusiewicz@gddkia.gov.pl 

Wydział Nieruchomości I-3

Wiesław Maśka - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 505

e-mail: wmaska@gddkia.gov.pl

Mariola Kamińska - Z-ca Naczelnika Wydziału                                           

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 207

e-mail: mkaminska@gddkia.gov.pl           

Wydział Monitoringu Inwestycji Drogowych I-4

Anna Zaniat - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 124

e-mail: azaniat@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-4

Budowa autostrady A1 na odcinku F: węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem) 
oraz odcinku G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Aleksandra Jastrzębska - Kierownik Projektu

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 537

e-mail: ajastrzebska@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-5

Budowa autostrady A1 na odcinku H: węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) 

Grzegorz Potempa - Kierownik Projektu

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 316

e-mail: gpotempa@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-6

Budowa autostrady A1 na odcinku I: węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła)

Sylwester Kasperek - Kierownik Projektu

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 543

e-mail: skasperek@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-7

Budowa drogi S1 Pyrzowice - Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I węzeł Pyrzowice – węzeł Lotnisko)

Wojciech Żurek - Kierownik Projektu                            

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 208

e-mail: wzurek@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-8

Budowa autostrady A1 na odcinku E: węzeł Rząsawa (bez węzła) – granica województwa śląskiego

Katarzyna Stochniał - Kierownik Projektu

tel. +48 32 208 62 36

e-mail: kstochnial@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-9

Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń. Odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

Maria Pacak - Kierownik Projektu

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 519

e-mail: mpacak@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-10

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78

Adam Kraszewski - Kierownik Projektu

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 538

e-mail: akraszewski@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-11

Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) - węzeł „Oświęcim” (bez węzła)

Marianna Bizoń - Kierownik Projektu

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 210

e-mail: mbizon@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-12

Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice

Adam Stachuła - Kierownik Projektu

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 312

e-mail: astachula@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-13

Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice - węzeł Suchy potok (z węzłem)

Grzegorz Potempa - Kierownik Projektu

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 316

e-mail: gpotempa@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-14

Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)

Sylwester Kasperek - Kierownik Projektu

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 543

e-mail: skasperek@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu KP-15

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1

Marcin Ryt - Kierownik Projektu

tel. +48 32 208 62 81 

e-mail: mryt@gddkia.gov.pl

Wydział Dróg i Sieci Drogowej Z-1

Michał Mendrok - p.o. Naczelnika Wydziału                                         

tel. +48 32 258 62 30

e-mail: mmendrok@gddkia.gov.pl

Tomasz Strzoda - p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 245

e-mail: tstrzoda@gddkia.gov.pl

Przejazdy Ponadnormatywne

Karina Kwaśny - Specjalista                

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 311

e-mail: kkwasny@gddkia.gov.pl

fax +48 32 259 98 10

Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem Z-2

Grzegorz Błaszczyk - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 208 62 62

e-mail: gblaszczyk@gddkia.gov.pl

Jacek Sobczak - Z-ca Naczelnika Wydziału                                     

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 547 

e-mail: jsobczak@gddkia.gov.pl

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Z-3

Jolanta Ogórek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 501

e-mail: jogorek@gddkia.gov.pl

Beata Roloff-Tygielska - Z-ca Naczelnika Wydziału                            

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 501

e-mail: broloff@gddkia.gov.pl

Wydział Mostów Z-4

Stanisław Łukasik – Naczelnik Wydziału                 

tel. +48 32 208 62 22

e-mail: slukasik@gddkia.gov.pl

Wacław Szewczyk - Z-ca Naczelnika Wydziału                                           

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 257 

e-mail:  wszewczyk@gddkia.gov.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Z-5

Paweł Majorowski - Naczelnik Wydziału 

tel. +48 32 208 62 52

e-mail: pmajorowski@gddkia.gov.pl

Wydział Finansowo - Księgowy F-1

Elżbieta Zawada - Naczelnik Wydziału                                            

tel. + 48 32 208 62 28

e-mail: ezawada@gddkia.gov.pl

Natalia Gącik p.o. - Z-cy Naczelnika Wydziału                                     

tel. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 218

e-mail: ngacik@gddkia.gov.pl

Stanowisko ds. Koordynacji PT POIiŚ

Magdalena Krupka - Starszy Specjalista                                         

tel. + 48 32 208 62 31

e-mail: mkrupka@gddkia.gov.pl

Wydział Administracji F-2

Gabriela Szary - Naczelnik Wydziału                                   

tel. +48 32 208 62 82

e-mail: gszary@gddkia.gov.pl                                   

Agnieszka Kieruzel - Z-ca Naczelnika Wydziału                                     

el. +48 32 258 62 81 do 5 wew. 517

e-mail: akieruzel@gddkia.gov.pl

Wydział Planowania F-3

Aleksandra Kuc - Naczelnik Wydziału

tel. +48 32 208 62 12

e-mail: akuc@gddkia.gov.pl

Rejon w Częstochowie Z-11

Krystyna Woźnica - Kierownik Rejonu

e-mail: kwoznica@gddkia.gov.pl

Izabela Leletko - Z-ca Kierownika Rejonu

e-mail: igandziarska@gddkia.gov.pl

42-200 Częstochowa, ul. Dmowskiego 3                  

tel. +48 34 325 10 68, +48 34 325 28 38

fax +48 34 325 10 68  wew. 109

e-mail: kat_rdk1@gddkia.gov.pl

Rejon w Zabrzu Z-12

Andrzej Łojewski - Kierownik Rejonu

e-mail: alojewski@gddkia.gov.pl

Adam Popławski - Kierownik Zespołu Technicznego

e-mail: apoplawski@gddkia.gov.pl

41-810 Zabrze, ul. Chudowska 1

tel. +48 32 234 06 92,  +48 32 234 06 91

fax +48 32 234 06 92

e-mail: kat_rdk2@gddkia.gov.pl

Rejon w Lublińcu Z-13

Stanisław Zielski - Kierownik Rejonu 

e-mail: szielski@gddkia.gov.pl

Rafał Popiołek - Kierownik Zespołu Technicznego

e-mail: rpopiolek@gddkia.gov.pl

42-700 Lubliniec ul. Klonowa 3

tel. +48 34 356-24-18,  +48 34 351 30 17, +48 34 351 30 15

fax +48 34 356 24 18

e-mail: kat_rdk3@gddkia.gov.pl

Rejon w Pszczynie Z-14

Bożena Chechelska - Kierownik Rejonu                                           

e-mail: bchechelska@gddkia.gov.pl

Wiesław Mrzyk - Kierownik Zespołu Technicznego

e-mail: wmrzyk@gddkia.gov.pl

43-200 Pszczyna, ul. Bielska 32                                           

tel. +48 32 212 84 44,

fax +48 32 210 51 50

e-mail: kat_rdk4@gddkia.gov.pl

Centrum Zarządzania Tunelem w Lalikach                     

tel. +48 33 864 63 37

Rejon Wysoki Brzeg w Jaworznie Z-15

Roman Długajczyk - Kierownik Rejonu

e-mail: rdlugajczyk@gddkia.gov.pl

Aleksandra Paczuska - Z-ca Kierownika Rejonu

e-mail: apaczuska@gddkia.gov.pl

43-600 Jaworzno ul. Drogowców 6

tel. +48 32 314 24 10, +48 32 314 24 05

fax+48 32 314 24 05 wew. 44

e-mail: kat_rdk5@gddkia.gov.pl

Rejon w Zawierciu z siedzibą w Ożarowicach Z-16

Sebastian Pionka - Kierownik Rejonu

e-mail: spionka@gddkia.gov.pl

Paweł Zając - Z-ca Kierownika Rejonu

e-mail: pzajac@gddkia.gov.pl

42-625 Ożarowice ul. Grzybowa 1 

tel. +48 32 670 93 10, +48 32 672 34 26

e-mail: kat_rdk6@gddkia.gov.pl