Otwarcie ofert na budowę odcinka A1 pomiędzy węzłami Zawodzie i Woźniki

20 lutego 2015 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy budowy autostrady A1 na odcinku H pomiędzy węzłem Zawodzie (bez węzła) a węzła Woźniki (z węzłem). Przedmiotem zamówienia jest budowa autostrady A1 długości o długości 16,700 km z nawierzchni betonowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

 

Zamówienie będzie realizowane w systemie buduj. Termin realizacji zadania wynosi 30 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych dwudziestu Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Kryterium oceny ofert w drugim etapie było: cena (90%) i okres gwarancji (10%).

 

W drugim etapie, w odpowiedzi na wysłane zaproszenia wpłynęło 12 ofert. Ofertę z najniższą kwotą w wysokości 532 847 258,47 (brutto) oraz z okresem gwarancji 10 lat złożyło:

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okólnej 10, w Zawierciu, kod pocztowy 42-400.To otwarcie ofert jest już drugim w czterech postepowaniach przeprowadzanych dla zadania Budowa autostrady A1 na odcinku Rząsawa – Pyrzowice.

 

W dalszym ciągu trwa procedowanie postępowania przetargowego dla odcinków:

G od węzła Blachownia (bez węzła) do węzła Zawodzie (z węzłem)

F od węzła Rząsawa (z węzłem) do węzła Blachownia (z węzłem)

 

A1 z Rząsawy do Pyrzowic wśród priorytetów na lata 2014 -2020

Odcinek A1 z Rząsawy do Pyrzowic o łącznej długości 56,9 km został umieszczony w załączniku nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, stanowiącym listę inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r.

 

Wybudowanie autostrady A1 na odcinku Rząsawa - Pyrzowice, połączy zrealizowane już fragmenty autostrady A1 w woj. łódzkim i dalsze odcinki na północy kraju, z południową granicą państwa, z miastami aglomeracji śląskiej, Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach oraz odciąży Częstochowę z ruchu tranzytowego.

 

Parametry techniczne autostrady:

klasa drogi

A

kategoria obciążenia ruchu

KR6

prędkość projektowa

120 km/h

liczba pasów ruchu

2x2 (2x3) pasy ruchu

szerokość pasa ruchu

3,75 m

szerokość pasa awaryjnego

3,00m

szerokość pasa dzielącego:

dla przekroju 2x2 pasy ruchu

dla przekroju 2x3 pasy ruchu

 

12,50m – 14,50m,

5,00m,

pochylenie poprzeczne jezdni na prostej

2,5%

szerokość poboczy

1,80 – 3,45m

obciążenie nawierzchni

115 kN/oś