Otwarcie ofert na budowę kolejnego odcinka A1

Otwarto oferty na wyłonienie wykonawcy budowy autostrady A1 na odcinku I pomiędzy węzłem Woźniki (bez węzła) i węzłem Pyrzowice (bez węzła). Przedmiotem zamówienia jest budowa autostrady A1 długości o długości 15,150 km z nawierzchni betonowej wraz z  uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zamówienie będzie realizowane w systemie buduj. Termin realizacji zadania wynosi 30 miesięcy od daty podpisania umowy.

Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych dwudziestu Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Kryterium oceny ofert w drugim etapie było: cena (90%) i okres gwarancji (10%).

 

W drugim etapie, na wysłane do Wykonawców zaproszenia, złożono 11 ofert.  

Najtańszą ofertę złożyło Konsorcjum Firm:

1.STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.- Lider - z siedzibą przy ul. Lipowej 5a, Wysoka 52-200 Wrocław;

2.STRABAG Sp. z o.o. - Partner - z siedzibą przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków

na wartość 609 500 801,22 zł  (brutto)

To postępowanie jest jednym z czterech przeprowadzanych dla zadania Budowa autostrady A1 Rząsawa – Pyrzowice.

 

Przed nami kolejne otwarcia ofert

Najbliższe otwarcie dla odcinka H od węzła Zawodzie (bez węzła) do węzła Woźniki (z węzłem) nastąpi 20 lutego br.

Dla odcinków:

G od węzła Blachownia (bez węzła) do węzła Zawodzie (z węzłem)

F od węzła Rząsawa (z węzłem) do węzła Blachownia (z węzłem)

termin składania ofert został wyznaczony w marcu br.

 

A1 z Rząsawy do Pyrzowic wśród priorytetów na lata 2014 -2020

Odcinek A1 z Rząsawy do Pyrzowic o łącznej długości 56,9 km został umieszczony w załączniku nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, stanowiącym listę inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r.

Wybudowanie autostrady A1 na odcinku Rząsawa - Pyrzowice, połączy zrealizowane już fragmenty autostrady A1 w woj. łódzkim i dalsze odcinki na północy kraju, z południową granicą państwa, z miastami aglomeracji śląskiej, Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach oraz odciąży Częstochowę z ruchu tranzytowego.

 

 Parametry techniczne autostrady:

klasa drogi

A

kategoria obciążenia ruchu

KR6

prędkość projektowa

120 km/h

liczba pasów ruchu

2x2 (2x3) pasy ruchu

szerokość pasa ruchu

3,75 m

szerokość pasa awaryjnego

3,00m

szerokość pasa dzielącego:

dla przekroju 2x2 pasy ruchu

dla przekroju 2x3 pasy ruchu

 

12,50m – 14,50m,

5,00m,

pochylenie poprzeczne jezdni na prostej

2,5%

szerokość poboczy

1,80 – 3,45m

obciążenie nawierzchni

115 kN/oś