Bezpieczne przejście nad „Zakopianką” - kładka w Jaworniku otwarta

Wybudowana kładka pozwoli pieszym bezpiecznie przejść przez drogę krajową nr 7 w Jaworniku (woj. małopolskie). Kładka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji są windy. Konstrukcja kładki w Jaworniku ma nietypowy kształt, który wyróżnia ją na tle podobnych obiektów w kraju.Kładka zgodnie z umową miała być wykonana do 17 lutego 2015 r., ale została ukończona nieco wcześniej, co pozwoliło na wcześniejszą kontrolę nadzoru budowlanego (WINB) i wydanie decyzji na użytkowanie. Inwestycję realizowała firma „REMOST S.C. Budowa i Remonty Mostów , Projekty, Ekspertyzy” z Czernichowa, za cenę ofertową: 6 626 536,50 złotych. Całkowity koszt inwestycji (wraz z dokumentacją i nadzorem) wynosi ponad 7,5 mln zł. Pieniądze na ten cel w 85 % pokryje dotacja unijna z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ponieważ kładka spełniała kryteria unijne. Po raz pierwszy została zgłoszona do konkursu na dofinansowanie unijne w 2010 r., ale wówczas nie zakwalifikowała się i dopiero w 2012 r. znalazła się na liście inwestycji unijnych, a w lipcu 2013 r. ogłoszony został przetarg na jej wykonanie. Dofinansowanie z Unii wyniesie 85% , a pozostałe pieniądze pochodzą z KFD (Krajowego Funduszu Drogowego).

 

Do zakresu robót, które  wykonano oprócz samej budowy kładki :
- przebudowa sieci teletechnicznej w rejonie kładki;
- przebudowa i budowa sieci energetycznej także w rejonie kładki;
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z kładki, i przylegającego terenu;
- przebudowa ogrodzenia;
- budowa dojść do kładki wraz z poboczami i korpusem;
- budowa odwodnienia liniowego;
- budowa drogi dojazdowej o nawierzchni tłuczniowej.