Nabór wniosków w I Konkursie RID rozpoczęty

Ruszył nabór wniosków na wykonanie projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem w ramach I Konkursu, realizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Rozwój Innowacji Drogowych”, zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.Wnioski na wykonanie projektów w ramach konkursu należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu Generator Wniosku (GW), dostępnym pod adresem: www.rid.ncbr.gov.pl

 

Instrukcja wypełniania wniosków znajduje się na stronie: www.ncbir.pl/programy-krajowe/rid/i-konkurs/generator-wnioskow

Nabór wniosków zakończy się w 10 kwietnia 2015 r., o godzinie 16:00.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adresy e-mail:

- rid@ncbr.gov.pl (kwestie formalne i proceduralne w odniesieniu do Regulaminu i działania GW)

- rid@gddkia.gov.pl (obszary merytoryczne i zakres tematyczny Konkursu)

 

Koordynator Przedsięwzięcia ze strony NCBR:
Piotr Pryciński
e-mail: piotr.prycinski@ncbr.gov.pl
tel. 22 390 72 82

Koordynator Operacyjny Przedsięwzięcia ze strony GDDKiA:
Łukasz Ołdak
e-mail: loldak@gddkia.gov.pl
tel. 22 375 86 05 lub 22 375 88 30