Obwodnica Radomia w ciągu S7 - otwarto oferty

7 ofert zostało dzisiaj  złożonych w przetargu na kontynuację projektowania i budowę obwodnicy Radomia w ciągu DK 7.

Najtańsza opiewa na ok. 729 mln zł, a najdroższa  na ok. 977 mln zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania ok. 834,5 mln zł.Inwestycja będzie  realizowana w trybie Projektuj i Buduj, w którym wykonawca optymalizuje rozwiązania w otrzymanej dokumentacji projektowej, proponuje technologię budowy, co ma wpływ na oferowaną cenę. 

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będziemy weryfikować, poprawność złożonych ofert w stosunku do wymagań postawionych w  postępowaniu.

 

Do składania ofert zostało zaproszonych 14 firmy i konsorcjów.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty pod uwagę brana jest cena, termin wykonania oraz okres gwarancji. Oznacza to, że przyszły wykonawca będzie mógł zaproponować zrealizowanie zamówienia w okresie krótszym niż wymagane 33 miesiące, jednak nie krótszym niż 30 miesięcy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych.

Kolejnym etapem jest kontrola prezesa Urzędu Zamówień Publicznych a ostatnim - podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą.

 

Planowany termin zakończenia robót to połowa 2018 roku.

 

O INWESTYCJI:

Realizacja 24,6 km obwodnicy Radomia na parametrach trasy ekspresowej przewiduje budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym.

Równolegle wzdłuż trasy zbudowane zostaną drogi dojazdowe zapewniające komunikację ruchu lokalnego.

Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy tylko w węzłach: Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów i Radom Południe.

Ponadto wybudowane zostaną m.in. chodniki, ścieżki rowerowe, urządzenia ochrony środowiska (takie jak np. zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, system odprowadzania wód opadowych, zieleń) oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.