Refundacje z POIiŚ - podsumowanie 2014 roku

W 2014 roku Komisja Europejska zrefundowała kwotę 7,710 mld zł z tytułu wydatków poniesionych przez GDDKiA w ramach projektów drogowych realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekty realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z POIiŚ przyniosły już Polsce refundację na poziomie blisko 41 mld złotych od początku realizacji tego Programu, tj. od 2007 roku. Dostępna alokacja środków unijnych dla projektów realizowanych przez GDDKiA w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wynosi 10,37 mld euro.