Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2012-2014


2012

 • Ustawienie ogrodzeń ochronnych w ciągu drogi A-6 i na odcinku DK 10 obwodnica Kobylanki
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 37 odc. Słowino - Karwice
 • Budowa chodników (łączna długość 5,697 km):

"dk 31 Daleszewo 11+500 - 12+300"

"dk 10 Suchań - Suchanówko 68+700-69+480"

"dk 31 Boleszkowice 83+600-86+400"

"dk 11 Manowo 54+306-54+670"

"dk 31 Gryfino 17+900-17+990"

"dk 22 Ostrowiec 171+657-172+059"

"dk 22 Dzwonowo 131+908-131+969"

"dk 20 Jelenino 129+810-130+000"

"dk 20 Sitno 132+250-132+350"

"dk 20 Sitno 132+750-132+860"

 

2013

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi krajowej nr 6 na odcinku od km 135+300 do km 136+450 (Nowe Bielice-Mścice)

 

2014

 • Budowa chodników oraz zatok autobusowwych w ramach zadania: "Budowa kanalizacji w ciągu drogi krajowej nr 31 w m. Gryfino ul. Flisacza
 • Budowa ciągów pieszych do zatok autobusowych w ramach zadania: "Poprawa BRD w ciągu drogi krajowej nr 10, na skrzyżowaniu Sokoliniec-Sicko
 • Budowa ciągów pieszych do zatok autobusowych oraz doświetlenie i oznakowanie znakiem aktywnym D-6 przejścia dla pieszych, w ramach zadania: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 31 w m. Nowe Czarnowo
 • Wyniesienie wysp wraz z umieszczeniem znaków aktywnych w obszarze skrzyżowania w ramach zadania: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 3 w Babigoszczy
 • Wykonanie ścieżki pieszo rowerowej  w ciągu dk 20 na odc. od km 0+000 do km 3+060 w m. Stargard Szczeciński
 • Przebudowa skrzyżowań w ramach zadania: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 11 i DK 25  w województwie zachodniopomorskim w miejscowości Bobolice" - zadanie 2 letnie
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 6 w województwie zachodniopomorskim na odcinku Kikorze - Niemica (wyniesienie wysp, montaż znaków aktywnych C-9 i U-5, wydzielenie lewoskrętu, montaż barier)
 • Remonty nawierzchni dróg krajowych (wyremontowano łącznie 28,45 km dróg oraz wykonano 4806m2 chodników)
 • Budowa węzła Tczewska, likwidacja skrzyżowania do dzielnicy Szczecin Dąbie, poprawa BRD na węźle Rzęśnica (DK A6/S3)
 • Odseparowanie przeciwnych relacji w ciągu dk 10 - obwodnica m. Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo