Kolejnych 10 wykonawców chce budować Południową Obwodnicę Warszawy

Dziesięć ofert zostało dzisiaj  złożonych w przetargu na budowę fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy wraz z tunelem pod Ursynowem. Najtańsza opiewa na ok. 1,2 mld zł, a najdroższa  na ok. 2,4 mld zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji ok. 1,6 mld zł.To jedno z trzech zadań składających się na budowę Południowej Obwodnicy Warszawy na ok. 18,5 km  odcinku trasy S2 od w. Puławska do w. Lubelska.

 

Zadanie „A” obejmuje budowę fragmentu drogi o długości  ok. 4,6  km od w. Puławska (bez węzła) do w. Przyczółkowa (bez węzła), dwóch węzłów drogowych – Ursynów Zachód i Ursynów Wschód oraz tunelu pod Ursynowem. Tunel o długości ok. 2,3 km poprowadzony m.in. pod  I linią metra, będzie najdłuższym tunelem w Polsce. Każda z dwóch jezdni będzie mieć szerokości ok. 14,5 metra, po trzy pasy ruchu i pas awaryjny o szerokości ok. 3,75 metra. Po obu stronach jezdni zlokalizowane są drogi ewakuacyjne o szerokości 1 m od krawędzi jezdni. Tunel pod powierzchnię będzie wchodzić między ul. Indiry Gandhi a ul. Pileckiego, wychodzić  na skarpie, za ul. Nowoursynowską.

 

Inwestycja jest realizowana w trybie Projektuj i Buduj, w którym wykonawcy proponują technologię budowy, ta zaś ma wpływ na oferowaną cenę. Podobnie jak różnica pomiędzy minimalnymi a średnimi cenami na rynku, która dla stali zbrojeniowej wynosi 11 proc. a dla wynagrodzenia  – 27 proc, która może tłumaczyć różnice pomiędzy najniższa i najwyższą ofertą.

 

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będziemy weryfikować, czy przedstawione przez wykonawców rozwiązania spełniają wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz pozostałych warunków kontraktu.

 

Do składania ofert cenowych na wszystkie trzy zadania zostało zaproszonych 22 firmy i konsorcja.

Dla poszczególnych zadań złożono następującą ilość ofert:

- zadanie B (odcinek z mostem przez Wisłę) – 5 szt.

- zadanie C (odcinek z estakadami nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowy) – 3 szt.

- zadanie A (odcinek z tunelem pod Ursynowem) – 10 szt.

Każdy z wykonawców może ubiegać się o realizację tylko jednego z zadań.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty (pod uwagę brana jest cena i okres gwarancji) i kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zostanie podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą.

Projekt realizowany jest w systemie projektuj i buduj. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to II kwartał 2019 roku.

Przygotowując się do składania ofert cenowych firmy zadały ponad 2,4 tys. pytań m.in. na temat monitoringu budynków i wody gruntowej, dokładnych parametrów wiaduktów czy przepustów, złożone oferty pozwolą na sprawną realizacje kontraktów.

Do Krajowej Izby Odwoławczej do chwili obecnej zostało złożonych  9 odwołań, tylko jedno zostało uwzględnione.

  

O INWESTYCJI:

Zadanie zostało podzielone na 3 odcinki realizacyjne:

·        odcinek A, długości ok. 4,6 km od w. Puławska do w. Przyczółkowa z budową tunelu pod  Ursynowem

·        odcinek B, długości ok. 6,45 km od w. Przyczółkowa do w. Wał Miedzeszyński wraz z mostem przez Wisłę

·        odcinek C, długości ok. 7,45 km od w. Wał Miedzeszyński do w. Lubelska z budową estakad nad Mazowieckim

         Parkiem Krajobrazowym.

 

W ramach realizacji POW na odcinku pomiędzy w. Puławska a w. Lubelska przewidziana jest m.in. budowa:

- drogi ekspresowej długości 18,5 km, posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu

- tunelu pod Ursynowem

- mostu przez Wisłę

- estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym

- węzłów: „Ursynów”, „Przyczółkowa”, „Wał Miedzeszyński”, „Patriotów” oraz docelowo przewidziano dodatkowy węzeł „Czerniakowska Bis”, który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa” i „Wał Miedzeszyński”.

- urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.