Podpisano umowy na budowę S7 Nidzica-Napierki

W siedzibie olsztyńskiego Oddziału GDDKiA podpisano  umowy na dwa zadania w ramach budowy odcinka S7 Nidzica – Napierki.Wykonawcą pierwszego zadania  o wartości 229,4 mln zł jest Strabag Sp. z o.o. . Drugie zadanie zrealizuje firma  Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. (dawniej Heilit+Woerner  Sp. z o. o.) za kwotę 263,1 mln zł. Obaj wykonawcy  chcą zrealizować swoje zadania w  20 miesięcy, oferują też 10 lat gwarancji. Do czasu budowy nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca.

 

Inwestycja o łącznej długości 22,7 km została podzielona na dwa krótsze odcinki realizacyjne. Zadanie I to budowa odcinka  Nidzica Północ - Nidzica Południe  o długości 9,1 km, a  zadanie II -  budowa odcinka Nidzica Południe - Napierki  o długości 13, 6 km. 

 

Inwestycja polegać będzie na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Powstaną cztery węzły drogowe - „Nidzica Północ”, „Nidzica Południe”, „Powierż”, „Napierki”.