Generalny Pomiar Ruchu 2015

Rozpoczyna się Generalny Pomiar Ruchu 2015. Zespoły pomiarowe przy drogach krajowych pojawią już w czwartek, 22 stycznia.Liczenie pojazdów poruszających się po drogach krajowych w województwie warmińsko-mazurskim odbywać się będzie w 93 punktach pomiarowych, obsługiwanych przez zespoły pomiarowe liczące 2-4 osoby, zależnie od kategorii drogi i natężenia ruchu w roku 2010. Generalny Pomiar Ruchu nie obejmie odcinków dróg krajowych, które znajdują się w miastach na prawach powiatu i nie są administrowane przez GDDKiA. Zebrane informacje zostaną wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących m.in. budowy nowych dróg i utrzymania sieci drogowej w jak najlepszym stanie.

 

Generalny Pomiar Ruchu wykonywany jest co pięć lat, a liczenie pojazdów prowadzone jest jedenaście razy w roku, w specjalnie wyznaczonych i oznakowanych punktach na drodze. Dziewięć razy w ciągu dnia (od godz. 6 do 22) i dwa razy w nocy (od godz. 22 do 6). Zebrane dane, z podziałem na kategorie pojazdów (rowery, motocykle, samochody osobowe, dostawcze o masie całkowitej do 3,5 t, ciężarowe powyżej 3,5 t bez przyczep, ciężarowe powyżej 3,5 t z przyczepą, autobusy i ciągniki rolnicze) pozwolą obliczyć średni dobowy ruch roczny.

 

Na Warmii i Mazurach najbardziej obciążoną ruchem drogą jest „siódemka”, na której średnie dobowe natężenie ruchu kształtuje się na poziomie kilkunastu tysięcy pojazdów na dobę. Największe natężenie ruchu zanotowano na odcinku Elbląg-Pasłęk. W 2010 roku przejeżdżało tam średnio na dobę 18 486 pojazdów. Duży ruch odnotowuje się także na odcinkach dróg krajowych przebiegających przez miasta, np. na drodze nr 65 w Ełku w 2010 roku odnotowano natężenie na poziomie 20956 pojazdów, w Bartoszycach na drodze 51 – 17 119. Natężenie ruchu na drogach dojazdowych do Olsztyna kształtuje się następująco:

 • dk 16 Olsztyn – Barczewo - 12 689 poj./dobę,
 • dk 16 Olsztyn – Gietrzwałd – 10 174 poj./dobę,
 • dk 51 Olsztyn – Dobre Miasto – 7 860 poj./dobę,
 • dk 51 Olsztyn – Stawiguda – 12 581 poj./dobę.

 

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu stanowią jedną z najbardziej istotnych informacji o zarządzanej sieci drogowej. Na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące budowy nowych dróg: ich przekroju, geometrii i skrzyżowań. Określane są wskaźniki ekonomiczne decydujące o realizacji inwestycji lub jej zaniechaniu, przeprowadzeniu remontu i jego zakresie. Na podstawie wyników podejmowane są też decyzje związane z klasyfikacją dróg, ustalaniem ciągów dróg i ich priorytetów w sieci drogowej w skali kraju i międzynarodowej.

 

Kalendarz pomiarów GPR 2015

 

 1. Pomiar – 22 lub 29 stycznia
 2. Pomiar – 17 lub 24 marca
 3. Pomiar – 13 lub 20 maja
 4. Pomiar – 9 lub 16 lipca
 5. Pomiar – 12 lub 19 lipca
 6. Pomiar – 18 lub 25 sierpnia
 7. Pomiar – 23 lub 30 sierpnia
 8. Pomiar – 7 lub 14 października
 9. Pomiar – 6 lub 13 grudnia
 10. Pomiar – 13/14 maja lub 20/21 maja (nocny)
 11. Pomiar – 7/8 października lub 14/15 października (nocny)