Przetarg na dzierżawę nieruchomości usytuowanych w ciągu drogi ekspresowej S - 8 na odcinku od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych.

Mapy z zagospodarowaniem :

  1.  MOP II Chojny ;
  2. MOP II Dąbrowa Wielka ;
  3. MOP II Paprotnia;
  4. MOP II Guzew cz.1 ;
  5. MOP II Guzew cz.2;

 

W uzupełnieniu Decyzje Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczące pozwoleń wodnoprawnych:

RO.VI.62132.17.2011.MC

ROVI.7322.2.32.2011.MP

ROVI.7322.2.39.2011.MP

ROVI.7322.2.24.2011.PL

 

Pozostałe dokumeny mogą zostać udostępnione do wglądu Oferentom w siedzibie Zamawiającego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Załączniki:

Ogłoszenie

Uzupełnienie do ogłoszenia

Informacja o Warunkach Przetargu

Obligatoryjny  Program  Funkcjonalny

Umowa Dzierżawy

Formularz Oferty