Porozumienie w sprawie południowej obwodnicy Zielonej Góry

GDDKiA

 

 

 

 

8 stycznia zielonogórski Oddział GDDKiA podpisał z Miastem Zielona Góra porozumienie dotyczące budowy południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej nr 27.Na mocy porozumienia Oddział GDDKiA będzie pełnił rolę inwestora zastępczego. To oznacza, że przyjmuje na siebie ciężar przygotowania inwestycji, czyli opracowania niezbędnej dokumentacji. W pierwszej fazie będzie to opracowanie Studium Korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Mają one wykazać, który z opracowanych wariantów przebiegu drogi jest najkorzystniejszy.

Natomiast Miasto Zielona Góra, jako inwestor, ma za zadanie zapewnienie środków niezbędnych na realizację przedsięwzięcia.

 

Porozumienie zostało podpisane na wniosek Miasta Zielona Góra, które poprosiło GDDKiA o wsparcie, z racji posiadanego doświadczenia w realizacji tego typu przedsięwzięć. Cały proces przygotowania i realizacji drogi może potrwać około 10 lat.