Prace przy budowie obwodnicy Bełchatowa idą pełną parą.

Trwają intensywne prace na budowie obwodnicy Bełchatowa. Wykonawca - firma Budimex ma 19 miesięcy na realizację zadania (bez okresów zimowych). Na wykonane prace udzielona będzie 10 letnia gwarancja. Cena przedsięwzięcia to ok. 145,6 mln zł.Nowa trasa będzie miała niemal 11 kilometrów długości (od km 297+743 do km 308+442). Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego), o trzech pasach ruchu po 3,5 metra szerokości każdy. Dwa w jednym kierunku i jeden w przeciwnym, naprzemiennie (przekrój 2+1 pasowy). Ma to ułatwić przede wszystkim wyprzedzanie samochodów ciężarowych.

 

W ramach przedsięwzięcia zbudowane zostaną cztery węzły drogowe, umożliwiające komunikację z innymi drogami (drogą krajową nr 74 oraz drogami wojewódzkimi; 484 i 485) i kilka wiaduktów. Przebudowane zostaną także wszystkie drogi przecinające nową obwodnicę. Obwodnica Bełchatowa wyprowadzi ruch tranzytowy - głównie ciężki - z centrum miasta i tym samym usprawni przejazd na trasie Wrocław – Warszawa drogą krajową nr 74 (dawna droga krajowa nr 8).

 Akualnie trwją zaawansowane prace przy obiektach mostowych, a na niekórych odcinkach układana jes podbudowa i warstwy konstrukcyjne drogi.