Są chętni do nadzorowania budowy obwodnicy Olsztyna

Pełnić nadzór nad budową południowej obwodnicy chce siedem firm i konsorcjów. Otwarto właśnie oferty w przetargu na pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami składającymi się na budowę obwodnicy stolicy Warmii i Mazur.Są to następujące zadania:

1) Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowanym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn – Południe);

2) Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 2: od km ok. 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn - Wschód).

 

Wybrany wykonawca będzie zarządzał inwestycjami, pełnił kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją robót, a także współpracował z inwestorem w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego projektu unijnego. Usługa będzie realizowana do zakończenia
i rozliczenia kontraktu na roboty budowlane.

 

Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja  złożonych ofert oraz kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Planowany termin podpisania umowy to marzec 2015 r.

 

Obecnie trwa również przetarg na wyłonienie wykonawców budowy obwodnicy Olsztyna.

 

Wykaz złożonych ofert