Spore zainteresowanie obwodnicą Suwałk

20 konsorcjów i firm jest zainteresowanych budową obwodnicy Suwałk. 15 grudnia zostały otwarte oferty w przetargu ograniczonym na tę inwestycję. Zgłoszenia wpłynęły od firm z całej Europy, m.in. Polski, Czech, Włoch i Hiszpanii.Przetarg jest dwuetapowy. Teraz komisja sprawdzi, czy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, które były określone w ogłoszeniu. Do tych wszystkich podmiotów, które warunki spełnią, zostaną wysłane - zgodnie z planem nstapi to napóźniej do końca I kwartału 2015 - specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z zaproszeniami do składania ofert cenowych.

 

Planowane podpisanie umowy z wyłonionym w drodze tego przetargu wykonawca obwodnicy Suwałk planowane jest na IV kw. 2015 r. Wówczas rozpocznie się też realizacja zadania, ponieważ obwodnica bdzie udowana w systemie "Projektuj, Optymalizuj, Buduj".

 

Suwalska obwodnica będzie elementem przyszłej drogi S61 tzw. Via Baltica. Ma mieć 12,8 km długości. Cała będzie drogą ekspresową z nawierzchnią cementową (betonową). Ominie Suwałki od zachodu i północy, a na południu (węzeł Suwałki Południe) połączy się z ekspresowym fragmentem obwodnicy Augustowa.