Obwodnica Wielunia w budowie.
1 grudnia w łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowę na budowę obwodnicy Wielunia

Drogę wybuduje konsorcium firm: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (dawne Heilit Woerner). Obwodnica Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8 (która zostanie przemianowana na DK 74) będzie miała 13,2 km długości, a jej podstawowym zadaniem będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego (głównie ciężkiego) z ciasnego centrum miasta. Trasa będzie miała klasę GP, czyli główna ruchu przyśpieszonego. W tym przypadku zastosowane zostanie rozwiązanie doskonale sprawdzające się w Skandynawii, czyli układ 2+1. Oznacza to, że jezdnia będzie miała 3 pasy ruchu po 3,5 metra szerokości każdy, dwa w jednym kierunki i jeden w przeciwnym (naprzemiennie).W ramach inwestycji zbudowane zostaną trzy węzły drogowe: „Biała”, „Raczyn” i „Jodłowiec”, które pozwolą na wygodne skomunikowanie obwodnicy z dogami niższych kategorii. W sąsiedztwie węzłów „Raczyn” i „Jodłowiec” pojawią się dodatkowo zatoczki autobusowe i chodniki pozwalające na bezpieczne poruszanie się pieszym. W ramach przedsięwzięcia zbudowanych będzie ponadto: 8 wiaduktów, 8 mostów i 2 przejazdy gospodarcze. Część wymienionych obiektów będzie pełniła także funkcję przepustów dla zwierząt. Po nowej trasie będzie się można poruszać z maksymalną dozwoloną prędkością 100 km/h. Koszt budowy obwodnicy to 177.880.253,76 złotych, czas budowy: 19 miesięcy (bez okresu zimowego 15 grudnia - 15 marca).