Augustów - Ograniczenia w tonażu

Jazda tirów tranzytem przez centrum Augustowa od dzisiaj (28.11) traci jakikolwiek sens. Ustawione zostało bowiem dodatkowe oznakowania pionowe ograniczające ruch pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 ton po starej drodze krajowej nr 8 na odcinku od jej skrzyżowania z ul Turystyczną w Augustowie, aż do ronda Płociczno koło Suwałk.Jednocześnie począwszy od „węzła Augustów” ustawiane są znaki uprzedzające i informujące o ograniczeniu tonażowym na odcinku Augustów – Suwałki. Lokalizacje każdego z tych znaków pozwalają kierowcom na podjęcie decyzji o zawróceniu na jednym z rond i powrocie na nowowybudowana obwodnice Augustowa

Znaki będą obowiązywać z chwilą zakończenia prac.

 

Stara droga nr 8 (od skrzyżowania z ul. Turystyczną w Augustowie do ronda Płociczno):

 

Wprowadzone zostały ograniczenia w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t - znaki B-5 (7,5 t) z tabliczką: „Nie dotyczy mieszkańców, gospodarki leśnej i komunalnej oraz zaopatrzenia obszaru gmin Nowinka i Suwałki”.

- Znaki B-5 z tabliczkami tanęły na całym odcinku starej drogi, tzn. od skrzyżowania z ul. Turystyczną w Augustowie do ronda Płociczno. Przyjęto ogólną zasadę powtarzania znaków zakazu (B-5) za każdym skrzyżowaniem.

 

Miasto Augustów:

 

Przyjęto zasadę niestosowania ograniczeń w ruchu na odcinku starej drogi nr 8 (Al. Wojska Polskiego, Chreptowicza, Brzostowskiego, 29 Listopada, ul. Wyszyńskiego). Pojazdy tranzytowe nie pojawią się w Augustowie, jeżeli na zasadniczym odcinku starej drogi nr 8 (starodroże) będą obowiązywać ograniczenia w ruchu.

 

- Na początku ul. Wyszyńskiego ustawiono  znak F-5 informujący o ograniczeniu tonażu we wskazanej na znaku odległości.

- Dodan piktogram znaku B-5 (7,5 t) na tablicach E-1 na wlotach ul. 29 Listopada i ul. Sejneńskiej.

- Na węźle Augustów na drodze nr 61 z kierunku Łomży ustawiono znaki F-12 (7,5t) „wskazanie przejazdu tranzytowego przed skrzyżowanie” (za wlotem drogi wewnętrznej i przed drugą częścią ronda).

- Ustawiono znaki typu F informujące o ograniczeniach tonażu w następujących lokalizacjach: przed węzłem Augustów na drodze nr 61 z kierunku Warszawy; przed węzłem Augustów na drodze nr 8 z kierunku Białegostoku; przed rondem Solidarności (Al. Wojska Polskiego); przed rondem Marconiego (ul. Brzostowskiego).

 

Lokalizacje każdego z powyższych znaków pozwalają na podjęcie przez kierowcę decyzji o zawróceniu na jednym z rondi powrocie na obwodnicę

 

Rondo Płociczno:

 

- Ustawiono znak F-12 (7,5t) na wlocie z kierunku Suwałk.

- Ustawiono znak F-13 (7,5t) nad znakami E-3 w kierunku łącznika do węzła Suwałki Południe.

- Pierwszy znak zakazu B-5 (7,5t) na starej drodze nr 8 stanął  na wylocie z ronda w kierunku Nowinki.