Ogromne zainteresowanie budową drogi ekspresowej S5

Wiele firm i konsorcjów jest zainteresowanych budową drogi ekspresowej S5 na odcinkach:
Nowe Marzy – Dworzysko ( 22 Wykonawców )
Dworzysko – Aleksandrowo ( 20 Wykonawców )
Jaroszewo – gr. województwa ( 20 Wykonawców ).
Wśród zainteresowanych są m.in.: firmy z Polski, Hiszpanii, Czech i Włoch.
Wykonawcy, którzy pozytywnie przejdą weryfikację wniosków, zostaną zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert.Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że na obecnym etapie złożone zostały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Zbiorcze zestawienie wniosków