S 61 Przygotowania wchodzą w decydującą fazę

Przetarg na opracowanie Koncepcji Programowej na drogę ekspresową S 61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna ogłosił (21.11.) białostocki oddział GDDKiA. Przyjęcie takiej formy prac przygotowawczych przesądza o tym, że inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”. Otwarcie ofert – styczeń 2015.Koncepcja Programowa to opracowanie projektowe zawierające wszystkie założenia niezbędne do przygotowania projektu budowlanego. Zawiera m.in.: przebieg drogi, liczbę węzłów, konstrukcję obiektów drogowych i inżynierskich, rozwiązania dróg obsługujących tereny sąsiednie, odwodnienie oraz wszystkie założenia umożliwiające wykonanie kosztorysu robót. Jest to ostatni etap dokumentacji zatwierdzany procedurą wewnętrzną GDDKiA, jednoznacznie opisujący jak ma wyglądać przyszła droga.

Na jej podstawie wykonawca inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” będzie miał zadanie przygotować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (zrid).

 

Koncepcja dla S 61 ma być zrealizowana w 9 miesięcy od daty zawarcia umowy (z wyłączeniem okresu na zatwierdzenie koncepcji w ramach wewnętrznych procedur GDDKiA – ZOPI, KOPI).

 

Wykonanie Koncepcji Programowej obejmuje drogę ekspresowej nr S61: Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk) długości ok. 86,188 km (S61), wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, z podziałem na części:

 

Część 1 – Zadanie 1 Węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo” (bez węzła), od km 0 + 000 do km 19+500, dł. ok. 19,5 km [S61]; 3,8 km [S8]; 3,6 km [DW 627, klasy G]

 

Część 2 – Zadanie 2 Węzeł „Śniadowo” (z węzłem) – węzeł „Łomża Południe” (bez węzła), od km 19+500 do km 36 + 500, dł. ok. 17,0 km [S61];

 

Część 3 – Zadanie 3 Węzeł „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (dawniej węzeł „Łomża”, bez węzła) od km 36 + 500 do km 43 + 700, dł. ok. 7,2 km [S61]; 9,5 km [DK 63, klasy GP];

 

Część 4 – Zadanie 4 Węzeł „Łomża Zachód” (dawniej węzeł „Łomża”, z węzłem) – węzeł „Kolno” (dawniej węzeł „Giżycko”, bez węzła) od km 43 + 700 do km 57 + 050, dł. ok. 13,35 km [S61]; 6,97 km [DK 64, klasy GP];

 

Część 5 – Zadanie 5 Węzeł „Kolno” (dawniej węzeł Giżycko, z węzłem) – początek obwodnicy Stawisk od km 57 + 050 do km 69 + 700, dł. ok. 12,65 [S61]; 2,42 [DK 63, klasy GP]

 

Część 6 – Zadanie 6 Koniec obwodnicy Stawisk – początek obwodnicy Szczuczyna od km 76 + 100 do km 92 + 588, dł. ok. 16,488 km [S61]

Więcej:

 

http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/119/powyzej-progow-unijnych