Wybrano wykonawców budowy S7 Nidzica-Napierki (2 zadania)

Najkorzystniejsze oferty na dwa zadania w przetargu na budowę odcinka S7 Nidzica - Napierki złożyły  firmy:  Strabag Sp. z o.o.  na zadanie 1  z kwotą 229,4 mln zł oraz  Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. (dawniej Heilit+Woerner  Sp. z o. o.) na zadanie 2 z kwotą 263,1 mln zł. Wykonawcy  chcą zrealizować swoje zadania w  20 miesięcy, oferują też 10 lat gwarancji.Inwestycja o łącznej długości 22,7 km została podzielona na dwa krótsze odcinki realizacyjne: Nidzica Północ - Nidzica Południe (9,1 km) i  Nidzica Południe - Napierki (13, 6 km).  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, oprócz ceny, punktowany był termin wykonania prac oraz długość gwarancji. Wszyscy uczestnicy przetargu zaproponowali 20-miesięczne terminy zakończenia budowy oraz najdłuższe możliwe gwarancje – 10-letnie.

 

Po upływie czasu na wniesienie odwołań od rozstrzygnięcia przetargu oraz po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możliwe będzie podpisanie umowy, a następnie rozpoczęcie prac. 

 

Inwestycja polegać będzie na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Powstaną cztery węzły drogowe - „Nidzica Północ”, „Nidzica Południe”, „Powierż”, „Napierki”.

 

Zobacz zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zadanie 1

Zadanie 2