Augustów - obwodnica gotowa. Tiry omijają miasto.

Kilkanaście minut przed północą, pierwsze pojazdy wjechały na obwodnicę Augustowa. Tym samym począwszy od nocy z 6 na 7 listopada tranzyt omija miasto ku zadowoleniu zarówno mieszkańców, jak i kierowców, którzy do tej pory mozolnie przebijali się przez Augustów.Oddana do użytku obwodnica Augustowa jest kluczowym elementem w ruchu międzynarodowym pomiędzy Polską, a krajami bałtyckimi – w przyszłości stanowić też będzie fragment planowanej drogi ekspresowej S61 od Ostrowi Mazowieckiej, poprzez planowaną obwodnice Łomży, Ełk aż do Budziska. Jej naturalnym przedłużeniem w kierunku Litwy, będzie planowana obwodnica Suwałk, na która przetarg GDDKiA ogłosi jeszcze w tym roku.

 

Obwodnica Augustowa przejmuje przede wszystkim ruch pojazdów ciężkich, a to oznacza pozytywne zmiany w samym Augustowie - koniec korków w mieście, mniejszy hałas, mniej zanieczyszczeń. To wreszcie istotna poprawa bezpieczeństwa – dotychczas przez centrum tej miejscowości przejeżdżało średnio na dobę ponad 5 tys. samochodów ciężarowych i autobusów (GPR 2010).

 

Obwodnica Augustowa ma długość 34,23 km, a wraz z łącznikiem od węzła Suwałki Południe do istniejącej drogi krajowej nr 8 – 36,6 km.

Inwestycja składa się z trzech odcinków:

• pierwszy o długości 21,48 km, od węzła Augustów do węzła Raczki, jest jednojezdniową drogą krajową nr 8.

• Drugi, o długości 12,75 km, od węzła Raczki do węzła Suwałki Południe - dwujezdniową drogą ekspresową S61.

• Trzeci, od węzła Suwałki Południe do skrzyżowania z istniejącą drogą krajową nr 8, to jednojezdniowa, gruntownie przebudowana droga powiatowa nr 1148B o długości 2,4 km.

 

Obwodnica została przeprowadzona koło miejscowości Raczki i nie koliduje z obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

 

W ramach inwestycji wybudowano także:

• pięć węzłów: Augustów, Borki, Janówka, Raczki, Suwałki Południe oraz rondo na skrzyżowaniu łącznikaw ciągu drogi powiatowej nr 1148B z drogą krajową nr 8;

• 40 obiektów mostowych, w tym: 8 mostów nad rzekami Kamienny Bród, Rospuda, Zalewianka, Głęboka i Szczeberka, 18 wiaduktów i 14 przejść dla zwierząt;

• 36 przepustów pełniących funkcję przejść dla zwierząt;

• obwód utrzymania drogi w rejonie Węzła Raczki;

• ok. 80 km dróg wewnętrznych i przecinających obwodnicę dróg poprzecznych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich);

• urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe;

• dwa systemy preselekcji wagowej; • ogrodzenie trasy o łącznej długości 70 km. Budowa w liczbach:

• wykonano 2,5 mln m3 wykopów i 3,5 mln m3 nasypów;

• w kulminacyjnym okresie robót ziemnych, od czerwca do września 2013 roku, na budowie pracowało około 150 jednostek transportowych, które oprócz transportu wewnętrznego (grunty z wykopu) dziennie przewoziły około 60 tys. ton materiału z kopalń;

• na wszystkich 40 obiektach mostowych wbudowano łącznie 55 tys. m3 betonu konstrukcyjnego produkowanego w uruchomionym na potrzeby budowy mobilnym węźle betoniarskim o wydajności 120m3 na godzinę;

• ułożono 961 belek prefabrykowanych typu T;

• most przez rzekę Rospudę ma łączną długość 180 m. Z uwagi na walory środowiskowe Doliny Rospudy, wykonanie przeprawy wymagało zastosowania technologii nasuwania podłużnego, aby ograniczyć ingerencję w koryto rzeki. Most ma konstrukcję stalową z płytą żelbetową współpracującą. Waga samej konstrukcji stalowej wynosi 840 ton.

• ze względu na dużą ilość robót bitumicznych (480 tys. ton) Budimex na czas realizacji inwestycji uruchomił dwie wytwórnie mas o łącznej wydajności 420 ton/godz.

 

Obwodnicę zaprojektowała i wybudowała firma Budimex. Umowa na projekt i budowę trasy, o wartości 659 mln zł brutto, została podpisana w marcu 2011 roku. Prace zakończyły się zgodnie z terminem, 27 października 2014 roku.

 

Obwodnica Augustowa jest współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wartość dofinansowania 470,58 mln zł. (umowa podpisana 24 lipca 2014).