Podpisanie umowy na budowę S7 Miłomłyn – Ostróda Północ

 W siedzibie olsztyńskiego Oddziału GDDKiA podpisano  umowę na budowę drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Ostróda Północ. Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm Budimex SA z siedzibą w Warszawie oraz Ferrovial Agroman SA z siedzibą w Madrycie. Konsorcjum zamierza wybudować  9,2 km drogi ekspresowej w 20 miesięcy za 292,3 mln zł, co oznacza że kierowcy skorzystają z niej za 26 miesięcy (do czasu budowy nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca).W ramach inwestycji powstanie 9,2 km  dwujezdniowej drogi ekspresowej S7. Wybudowane zostaną drogi serwisowe, obiekty inżynierskie oraz obiekty ochrony środowiska.  Wykonany zostanie remont wybranych dróg lokalnych. Do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej zostaną przebudowane dwa węzły drogowe - „Miłomłyn Północ”, „Miłomłyn Południe”.

 

Budowa odcinka Miłomłyn – Ostróda Północ to kolejny etap budowy drogi ekspresowej  S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków. W województwie warmińsko-mazurskim wybudowano już 80 km tej trasy na odcinkach: Elbląg – Pasłęk (13,7 km), Pasłęk – Miłomłyn (36,5 km) oraz Olsztynek – Nidzica (31,3 km), dzięki czemu czas podróży pomiędzy Elblągiem a Warszawą skrócił się o  ok. 20 minut. Dwujezdniowy przekrój drogi przyczynił się też do wyeliminowania nieprawidłowych manewrów wyprzedzania oraz zwiększenia poziomu swobody ruchu. Dzięki dostępności do drogi jedynie poprzez węzły wyeliminowano ryzyko zdarzeń związanych z włączaniem się do ruchu takich jak, np. wymuszanie pierwszeństwa przejazdu.

 

Zobacz plan orientacyjny