Dwoma jezdniami po estakadzie, na odcinku A4 Tarnów Dębica
W piątek 31 października 2014 r. po południu ruch po estakadzie będzie się odbywał bez utrudnień. Usunięte zostanie tylko zbędne oznakowanie. GDDKiA Oddział w Krakowie otrzymał dzisiaj decyzję na użytkowanie estakady E 118, zlokalizowanej w ciągu lewej, północnej jezdni A4 pomiędzy Tarnowem i Dębicą. Decyzję wydał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.


30 października 2014 r, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami A4 na odcinku Tarnów Dębica udostępniono kierowcom. Ruch puszczony został ok. godziny 11.00 i odbywał się po estakadzie nad rzeką Wisłoką dwukierunkowo jedną jezdnią. Udostepnienie drugiej jezdni uwarunkowane było zgodą na użytkowanie wydawaną przez WINB, po sprawdzeniu obiektu. Same prace na estakadzie ukończone zostały w tym tygodniu.

Odcinek A4 Tarnów Dębica przebiega przez obszar województw małopolskiego i podkarpackiego, przy czym na obszarze Małopolski znajduje się ok. 13,783 km trasy A4, na Podkarpaciu 20,97 km.

Inwestycja prowadzona przez GDDKiA Oddział w Krakowie obejmowała dokończenie budowy autostrady A4 na odcinku węzeł Krzyż – węzeł Dębica Pustynia wraz z drogami dojazdowymi, a także odbudowę dróg lokalnych.
W zakres robót wchodziło dokończenie m.in:
  • budowy odcinka dwujezdniowej autostrady o długości 34,753 km,
  • budowy dwóch węzłów: Dębica – Żyraków i Dębica – Pustynia,
  • budowy 5 mostów, 9 wiaduktów w ciągu autostrady, 11 wiaduktów nad autostradą oraz 3 przejść dla zwierząt, 1 estakady i 1 przejście dla pieszych,
  • budowy 16 przepustów dla małych zwierząt, 16 przepustów dla małych zwierząt zespolone z rowami, 13 przepustów na rowach oraz 28 przepustów pod drogami dojazdowymi.
  • budowy 64 dróg dojazdowych wzdłuż autostrady,
  • budowy dwóch miejsc obsługi podróżnych – MOP Jastrząbka i MOP Jawornik,
  • budowy obwodu utrzymania autostrady.
Termin umowny to 7 listopada 2014 r. Wartość umowy wynosiła 981,5 mln PLN.