A4 dłuższa o 35 km. Otwarto odcinek z Tarnowa do Dębicy

35 km odcinek A4 Tarnów - Dębica został udostępniony kierowcom przed Dniem Wszystkich Świętych.Od dzisiaj podróżujący z Rzeszowa do Niemiec i Czech mogą korzystać z bezpośredniego, autostradowego połączenia. Wyraźnie skrócił się czas podróży ze stolicy Małopolski do stolicy Podkarpacia. Obecnie można pokonać tę trasę o pół godziny szybciej niż dotychczas. Przy średniej prędkości 120 km/g drogę tę można pokonać w półtorej godziny. Obecnie cała autostrada A4, z której korzystają kierowcy, to 611,8 km.

 

Odcinek A4 Tarnów - Dębica, o długości ok. 35 km, przebiega częściowo przez obszar województwa małopolskiego i częściowo województwa podkarpackiego. zakres realizacji inwestycji :

  • budowy odcinka dwujezdniowej autostrady o długości 34,753 km;
  • budowa dwóch węzłów: Dębica – Żyraków i Dębica – Pustynia;
  • budowa 5 mostów, 9 wiaduktów w ciągu autostrady, 11 wiaduktów
    nad autostradą oraz 3 przejść dla zwierząt, 1 estakady i 1 przejście dla pieszych;
  • budowa 16 przepustów dla małych zwierząt, 16 przepustów dla małych zwierząt zespolone z rowami, 13 przepustów na rowach oraz 28 przepustów pod drogami dojazdowymi;
  • budowa 64 dróg dojazdowych wzdłuż autostrady;
  • budowa dwóch miejsc obsługi podróżnych – MOP Jastrząbka i MOP Jawornik;
  • budowa obwodu utrzymania autostrady.

 

Ze względu na trwające prace wykończeniowe, przejazd estakadą nad rzeką Wisłoką
w okolicach Dębicy odbywa się w dwóch kierunkach jedynie lewą częścią obiektu.

 

 

Oddział GDDKiA w Krakowie realizuje budowę tego odcinka autostrady
A4 po rozstrzygnięciu  ponownego przetargu na wykonanie tej inwestycji przez Oddział GDDKiA w Rzeszowie. 7 maja 2013 r. podpisano umowę na kontynuację budowy autostrady na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia.

 

Poprzedni wykonawca pozostawił wiele nieprawidłowości, co skutkowało koniecznością wprowadzenia działań naprawczych. Nowy wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany został do wykonania tzw. Kamienia Milowego, czyli budowy węzła Dębica Pustynia w terminie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia robót i wykonał zadanie miesiąc przed terminem zawartym w umowie. Dzięki temu kierowcy od 30 października 2013 r. mogli korzystać z nowego, 37-kilometrowego odcinka autostrady A4 na Podkarpaciu, z Dębicy do Rzeszowa.

 

Docelowo A4 od Jędrzychowic (granica z Niemcami) do Korczowej (granica z Ukrainą) będzie miała długość 653 km. Zakończenie prac budowlanych na ostatnim odcinku pomiędzy Rzeszowem i Jarosławiem planowane jest w wakacje 2016 roku.