Zacięty finisz w przetargach na S8 w woj. podlaskim.

Sześć firm i konsorcjów złożyło oferty w przetargu na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa podlaskiego do istniejącej obwodnicy Zambrowa.Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum złożone z firm „RUBAU POLSKA’ Sp. z o.o., w Warszawie oraz „CONSTRUCCIONES RUBAU” S.A. Hiszpania. Niespełna 15-kilometrowy odcinek dwujezdniowej „ekspresówki’ oferent chce wybudować za 454,9 mln zł. Jest to o zaledwie 1,79 mln zł mniej, niż wynosi oferta następnej firmy, „Budimex-u” – 456,6 mln zł.

 

Z kolei najdroższą propozycję przedstawiło konsorcjum firm polskich (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., z Mińska Mazowieckiego, PLANETA Sp. z o.o. z Warszawy oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego ,,MAZOWIECKIE MOSTY” również z Mińska Mazowieckiego), które wyceniło inwestycje na 536,9 mln zł.

 

Zamawiający przyjął trzy kryteria oceny ofert: cenę (90%), termin zakończenia zadania (5%) oraz okres gwarancji (5%). I tak jak przy pozostałych podlaskich odcinkach S8 wszystkie złożon  oferty zawierały najkrótszy możliwy czas realizacji (22 miesiące) i najdłuższą gwarancję (10 lat).

 

Odcinek od granicy województwa do obwodnicy Zambrowa ma dokładnie 14,91 km. i został zaprojektowany jako dwujezdniowa droga ekspresowa z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu. Obiekty inżynierskie (m.in. : 1 most, 7 wiaduktów) mają być wykonane od razu dla przekroju trzypasmowego. Przewiduje się budowę jeneo węzła  - „Szumowo”.

 

Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na grudzień tego roku, po uprzednim sprawdzeniu ofert od strony formalno-prawnej, a podpisanie umowy na styczeń 2015 roku.