Augustów. Utrudnienia na Ósemce

Kilka minut po godz. 13 zakończył się kilkugodzinny protest społeczny, który przybrał formę przemarszu drogą krajową nr 8 w Augustowie.Protestujący niezadowoleni z wycen nieruchomości przy budowie obwodnicy Augustowa poruszali się po ulicach: Brzostowskiego, Chreptowicza i Wojska Polskiego (droga krajowa nr 8), od ronda Marconiego do nowo wybudowanych rond przy wjeździe do Augustowa od strony Białegostoku i Łomży. Policja kierowała pojazdy ciężarowe na objazdy przez Ełk.