Beskidzka Droga Integracyjna


Po posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które odbyło się w dniu 13 maja 2014r. w Warszawie, do dalszych prac projektowych został rekomendowany wariant III powstały z połączenia wariantu I i wariantu II.

Przebieg wariantu III przedstawiono na orientacji poprzez różową obwódkę wariantu I (zielonego) na odcinku od węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej do rejonu zachodniej granicy gminy Kalwarii Zebrzydowskiej) i wariantu II (żółtego) na odcinku od Kalwarii Zebrzydowskiej do Głogoczowa.

Parametry techniczne nowoprojektowanej DK52 przedstawiają się następująco:
  • Droga klasy GP,
  • Długość 60,967 km
  • Prędkość projektowa - 80 km/h,
  • Szerokość jezdni - 2 x (2 x 3,50m),
  • Szerokość pasa ruchu - 3,50m,
  • Szerokość pasa dzielącego – 5,00m z opaskami (4,00m + 2 x 0,50m),
  • Szerokość pobocza umocnionego (pasa awaryjnego) – 2,00 m
  • Szerokość pobocza ziemnego – 1,80m ÷ 2,50 m,
  • Połączenia z istniejącym układem komunikacyjnym poprzez bezkolizyjne węzły drogowe.

Rozwiązania szczegółowe przedstawiono na mapach sytuacyjnych w skali 1:2000
Miasto Bielsko Biała – rys-21
Gmina Kozy – rys. 22, 24
Gmina Kęty – rys-23, 24, 25, 26
Gmina Porąbka – rys-23, 24
Gmina Wieprz –rys-27
Gmina Andrychów – rys-27, 28, 29
Gmina Wadowice – rys-29, 210, 211, 212, 213, 214, 215
Gmina Kalwaria Zebrzydowska – rys214, 215, 216, 317, 318
Gmina Lanckorona – rys. 319, 320
Gmina Sułkowice – rys-320, 321
Gmina Myślenice – rys-322, 323
Gmina Skawina – rys-320, 321, 322
Miejsce przejścia BDI z wariantu I (zielonego) na wariant II (żółty) – rys-324