Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, iż zgodnie z art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) będzie poniżej umieszczać zestawienie inwestycji, do których można zgłaszać zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego.