S8 Zambrów - Mężenin

Odcinek od obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina (z obejściem tej ostatniej miejscowości) został oddany do użytkowania 22.12.2016 r., po ponad dwóch latach budowy. Fragment ten ma długość 15,4 km. Umowa z włoską firmą „Astaldi” podpisana została 7 sierpnia 2014 r., plac budowy przekazano wykonawcy 5 września 2014 roku.Inwestycja polegała na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej S8 o nawierzchni asfaltowej na terenie powiatu zambrowskiego (gminy Kołaki Kościelne i Rutki), i  połączeniu jej  z istniejącą obwodnicą Zambrowa i Wiśniewa.

„Astaldi” miało na to 22 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca), a wartość kontraktu wyniosła 434,8 mln zł. Na wybudowany odcinek Włosi oferują 10-letnią gwarancję.

 

Powstały 2 jezdnie po 2 pasy ruchu w każdą stronę (2x3,5 m), pasy awaryjne po 2,5 m każdy. Szerokość pasa rozdziału 12 m (rezerwa terenu pod trzeci pas ruchu dla obu jezdni. Obiekty inżynierskie wykonano dla przekroju trzypasmowego (docelowego). Obciążenie 115 kN/oś.

Na w/w odcinku  powstały 2 węzły drogowe:

- węzeł „ Kołaki” w ciągu dróg powiatowych nr 1938B i 1984B

- węzeł „Mężenin ” łączący pośrednio drogę S8 z drogą wojewódzką nr 679 i powiatową nr 1973B.

 

Przetarg na ten odcinek został rozstrzygnięty 4 czerwca 2014r. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty , oprócz ceny, punktowany był termin wykonania prac oraz długość gwarancji. Wszyscy uczestnicy przetargu podali najkrótsze możliwe terminy wykonania tj. 22 miesiące (można było do 25 miesięcy) z wyłączeniem okresów zimowych oraz najdłuższe możliwe gwarancje - 10-letnie; natomiast najniższą cenę zaproponowała firma włoska.