Północna obwodnica Kędzierzyna-Koźla


DK nr 40 obwodnica północna m. Kędzierzyna-Koźla

oddział: Opole

długość: 14,33 km

obecny etap: w realizacji

 

I Etapy realizacji:

 

Zadania zrealizowane:

 

2006 – 2009 - opracowanie „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego” 

20 listopada 2019r. - zmiana DŚU z 18.03.2019 r.

27 stycznia 2020r. - złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID

5 czerwca 2020r.  - uzyskanie decyzji ZRID

 

Zadanie w realizacji:

 

15 października 2018r. - Podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40 o długości 14,33 km. Wykonawca inwestycji, firma Strabag, zaprojektuje i wybuduje obwodnicę za ok. 220,6 mln zł. Planowany termin oddania do ruchu - wiosna 2022 r.

 

Strona internetowa kontraktu:

http://www.obwodnica-kedzierzyn-kozle.pl/

 

II.                   Opis inwestycji:

 

Lokalizacja inwestycji:

-        województwo: opolskie, śląskie

-        powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki, gliwicki

-        gminy: m. Kędzierzyn-Koźle, Ujazd, Rudziniec

-        długość: 14,330 km

-        numer drogi: 40

 

GDDKiA

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Parametry techniczne odcinka:

klasa techniczna drogi – GP,

prędkość projektowa – 80 km/h,

prędkość miarodajna – 100 km/h,

przekrój poprzeczny:

2+1 na odcinku w km 0+000-6+745 (skrzyżowanie z DW 426)

1x2 na odcinku w km 6+745-14+600

szerokość pasa ruchu – 3.5 m,

szerokość poboczy gruntowych – min. 2x1.5 m,

szerokość pasa separacyjnego – 1.20 m (dla przekroju 2+1 – bez opasek wewnętrznych),

kategoria ruchu – KR5,

nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

Zakres inwestycji:

Obwodnica rozpoczyna się skrzyżowaniem na istniejącym odcinku dwujezdniowej obw. Kędzierzyna-Koźla, kończąc swój bieg na istniejącym przebiegu DK40 na terenie woj. śląskiego.

W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda. Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie międzyregionalnej drogi z Czech i południa kraju z portem rzecznym na Odrze oraz węzłem kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu. Obwodnica usprawni ruch w kierunku węzła autostradowego A4 Opole Południe, Kędzierzyn-Koźle i Pyskowice oraz poprawi dostępność przyległych terenów do autostrady A4. Po jej oddaniu z ulic miejskich zniknie transport niebezpiecznych materiałów chemicznych z Zakładu Azotowego w Kędzierzynie Koźlu. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza obwodnicy i DK40 oraz w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim.

 

 

Obwodnica znajduje się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Lata realizacji: 2018-2022. Długość: 14,33 km. W dniu 20.12.2017r. wszczęto postępowanie przetargowe na projekt i budowę obwodnicy.