Augustowski „łącznik”- prace ruszyły błyskawicznie.

Trwa niezbędna wycinka drzew w rejonie zaprojektowanego skrzyżowania tzw. łącznika spinającego budowaną obwodnicę Augustowa z istniejącą drogą krajową nr 8 w rejonie Suwałk. Prace prowadzone są przez leśników na terenie Lasów Państwowych. Równolegle, 21 sierpnia, w trzy dni po podpisaniu umowy z wykonawcą, GDDKiA przekazała mu plac budowy.Budimex rozpocznie prace przygotowawcze (pomiary, wycinkę pozostałych drzew i krzewów, roboty ziemne) 26 sierpnia. Tak szybkie tempo prac wynika z napiętego harmonogramu – „łącznik” umożliwiający skomunikowanie obwodnicy Augustowa z drogą krajową nr 8 ma być gotowy wraz z obwodnicą , czyli w pierwszej połowie listopada tego roku.

Kluczem do sprawnego zrealizowania zadania jest budowa nowego skrzyżowania – ronda w miejscu dzisiejszego połączenia drogi powiatowej nr 1148B (Płociczno-Poddubówek) z drogą krajową nr 8.

 

Oprócz skrzyżowania zostanie przebudowana sama droga powiatowa (2,4km) pomiędzy obwodnicą, a drogą krajową oraz wloty na projektowane rondo zarówno drogi krajowej jak i powiatowej. Wartość kontraktu budowlanego opiewa na 13,4 mln zł.