Obwodnica Augustowa – ostatni element w realizacji

W połowie listopada będzie gotowy tzw. łącznik spinający budowaną obwodnicę Augustowa z istniejącą drogą krajową nr 8 na wysokości jej skrzyżowania z drogą powiatową nr 1148B (Płociczno – Poddubówek). Wybuduje go - zgodnie z podpisaną 18 sierpnia 2014 umową - firma Budimex, która wygrała przetarg na realizację tego zadania.Firma ma zrealizować inwestycję w 3 miesiące od chwili podpisania umowy. Za prawie 13,4 mln. zł przebudowane zostaną: skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą krajową nr 8 – tutaj powstanie rondo, a także odcinki drogi krajowej nr 8 na dojazdach do ronda. Wykonanych zostanie też 2,4 km drogi powiatowej 1148 B - będzie to praktycznie nowa jezdnia, zakres prac przewiduje bowiem m.in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wymianę konstrukcji i ułożenie nowej nawierzchni .

 

"Łącznik" musi powstać, by pojazdy korzystające z obwodnicy Augustowa mogły dojechać do drogi krajowej nr 8, ponieważ obecnie obwodnica kończy się przed Suwałkami (węzeł Suwałki Południe). Łącznik ma służyć ruchowi tranzytowemu do 2017 roku, kiedy to powstanie obwodnica Suwałk. Wówczas obie obwodnice - Suwałk i Augustowa połączą się i tranzyt ominie oba miasta od zachodu i północy.