Nowy wykonawca obwodnicy Szczuczyna

Obwodnicę Szczuczyna na podlasiu dokończy firma  POL-AQUA” S,A. za 126,2 mln zł. Nowy wykonawca ma 13 miesięcy na realizację zadania - od daty rozpoczęcia robót. Nie wlicza się do tego okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).Nowy wykonawca przejmie plac budowy na którym poprzedni wykonawca prowadził roboty ziemne oraz rozpoczął prace konstrukcyjne przy niektórych obiektach inżynierskich. Obwodnica Szczuczyna ma mieć 8 km, a w I etapie będzie to droga o przekroju jednojezdniowym - 1 x 2 pasy ruchu (na węźle dwujezdniowa 2 x 2 pasy ruchu) wraz z bezkolizyjnym węzłem drogowym „Szczuczyn”.

 

Przypomnijmy, że 22.06.2013 GDDKiA odstąpiła od umowy FCC ponieważ firma ta nie realizowała swoich zobowiązań kontraktowych wobec GDDKiA. Firma FCC miała poważne opóźnienia i nie zastosowała się do wezwań o podjęcie i kontynuowanie prac. Zaawansowanie budowy obwodnicy w chwili przerwania robót szacowane było na niespełna 16 procent w sytuacji, gdy upłynęła już przeszło połowa czasu przewidzianego na realizację całej inwestycji.

 

Firma FCC pozostawiła po sobie nieopłaconych zarówno podwykonawców (wnioski zostały uwzględnione przez GDDKiA na kwotę 1,8 mln zł i wypłacone), jak i dostawców i usługodawców, których lista jest aktualnie w końcowej fazie weryfikacji.