Umowa na przebudowę dk 51 w Lidzbarku Warmińskim podpisana

Do końca czerwca 2015 r. potrwa przebudowa drogi krajowej nr 51 w Lidzbarku Warmińskim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gmina Miejska Lidzbark Warmiński podpisały dziś umowę na to zadanie. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lidzbarka Warmińskiego.Koszt zadania to 5,3 mln zł z czego prawie 4,48 mln zł pokryje GDDKiA, a blisko 830 tys. zł - Gmina Miejska Lidzbark Warm.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi krajowej do szerokości 7,0 m na odcinku o dł. ponad 600 m, przebudowę skrzyżowań z ul. Kurpińskiego i z planowaną ulicą od ul. Olsztyńskiej w kierunku ul. Wiejskiej, budowę ścieżek rowerowych i chodników na całej długości odcinka oraz budowę  dwóch zatok autobusowych.

W ramach przebudowy drogi zostaną wydzielone pasy lewoskrętu, wybudowany zostanie szeroki pas rozdziału pomiędzy wlotami dróg podporządkowanych, a wloty dróg podporządkowanych będą skanalizowane.

 

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, tj. pieszych i rowerzystów, poprzez dostosowanie parametrów drogi krajowej nr 51 do obecnie wymaganych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowa drogi wraz z przebudową skrzyżowania wpłynie na zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych i na zwiększenie przepustowości drogi. Przebudowa istniejących chodników oraz budowa nowych ciągów pieszych i rowerowych wpłynie zaś na zmniejszenie liczby groźnych sytuacji w obrębie planowanej inwestycji, jak np. gwałtowne hamowanie samochodów wywołane przez pieszych niespodzianie wbiegających na jezdnię. Budowa zatok autobusowych przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa, poprzez zapewnienie bezpiecznego miejsca dla zatrzymywania się komunikacji zbiorowej oraz zapewnienie bezpiecznego oczekiwania ich użytkowników.