S8 Wiśniewo- Mężenin. Przetarg rozstrzygnięty.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę odcinka S8 Wiśniewo – Mężenin złożyła firma ASTALDI S.p.A. z siedzibą w Rzymie. Ponad 15 km dwujezdniowej ekspresówki  Włosi chcą wybudować w 22 miesiące, za 434,8 mln zł. Oferują też 10 lat gwarancji.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, oprócz ceny, punktowany był termin wykonania prac oraz długość gwarancji. Wszyscy uczestnicy przetargu podali najkrótsze możliwe terminy wykonania tj. 22 miesiące (można było do 25 m-cy) z wyłączeniem okresów zimowych oraz najdłuższe możliwe gwarancje – 10-letnie; natomiast najniższą cenę zaproponowała firma włoska. Przetarg został rozstrzygnięty 4 czerwca tego roku.

 

Po upływie czasu na wniesienie odwołań od rozstrzygnięcia przetargu oraz po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możliwe będzie podpisanie umowy, a następnie rozpoczęcie prac – planowane jeszcze w III kwartale tego roku. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014-2016.

 

Inwestycja obejmuje budowę dwóch jezdni po 2 pasy ruchu w każda stronę (2x3,5 m), pasów awaryjnych po 2,5 m. każdy od Obwodnicy Wiśniewa za Obwodnicę Mężenina na długości 15,39 km. Obciążenie 115 kN/oś.

 

Na w/w odcinku zaprojektowano budowę 2 węzłów drogowych:

- węzeł „ Kołaki” w ciągu dróg powiatowych nr 1938B i 1984B

- węzeł „Mężenin ” łączący pośrednio drogę S8 z drogą wojewódzką nr 679 i powiatową nr 1973B.

 

Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie dwóch pozostałych odcinków S8 na Podlasiu: od granicy województwa do obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa oraz od Mężenina do Jeżewa. Ich rozstrzygniecie planowane jest na ten rok.