Wzory wniosków, zawiadomień oraz protokołów związanych z zarządzaniem pasem drogowym dróg krajowych


  1. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
  2. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  3. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
  4. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
  5. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  6. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego/reklamy* w pasie drogowym/poza pasem drogowym*
  7. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu*/przebudowę istniejącego zjazdu*
  8. ZAWIADOMIENIE o awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym
  9. Protokół przekazania terenu pasa drogowego dla zajmującego pas drogowy
  10. Protokół odbioru przekazanego terenu pasa drogowego