Próba gości, czyli Dzień Otwarty w Laboratorium

Studenci i kadra naukowa Zakładu Inżynierii Drogowej Politechniki Białostockiej na czele z prof. Władysławem Gardziejczykiem, członkowie białostockiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji wreszcie uczniowie i pedagodzy Zespołu Szkół Budowlano Geodezyjnych – wszyscy byli gośćmi na Dniu Otwartym Laboratorium Drogowego GDDKiA w podbiałostockim Kleosinie.Został on zorganizowany z okazji 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej. Dekady w której na Podlasiu powstały pierwsze w historii regionu odcinki dróg ekspresowych (włącznie z obw. klasy „S”) o łącznej długości 33,27 km, oraz obwodnic miast (w standardzie GP) o dł.19,51 km. W tym czasie wydatki inwestycyjne GDDKiA w regionie wyniosły 2,64 mld zł a dofinansowanie z funduszy UE (bez środków przedakcesyjnych) przekroczyło 402 mln. zł.

 

„Uzbrojone” m.in. w taką wiedzę, kolejne grupy uczniów , studentów, pedagogów i inżynierów miały okazję poznać przeznaczenie i zasady działania urządzeń pomiarowo – badawczych używanych przez białostockich drogowców. Goście mogli też zajrzeć do wszystkich pracowni laboratoryjnych – były pokazowe przygotowywania próbek do badań mieszanek mineralno-asfaltowych, badania odporności nawierzchni na koleinowanie, właściwości mas asfaltowych.

 

W Laboratorium pojawili się także przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych którzy z zainteresowaniem przyglądali się urządzeniom używanym przez drogowców. Był to niewątpliwie ważny sygnał w kontekście możliwej współpracy pomiędzy PLK a Laboratorium drogowym GDDKiA.