Drogowe Laboratorium otwiera podwoje

Po co drogowcom laboratorium , co sprawdza georadar, a do czego służy profilograf? Na te i inne pytania można będzie uzyskać odpowiedź 9 maja podczas Dnia Otwartego Laboratorium Drogowego białostockiego Oddziału GDDKiA. Placówka mieści się w Kleosinie, przy ul. Zambrowskiej 2.W dniu 9 maja w godzinach od 10.00 do 14.00 w Laboratorium odbywać się będą pokazowe badania nośności nawierzchni, równości, odporności nawierzchni na koleinowanie, właściwości mas asfaltowych. Będzie można również poznać szczegóły dotyczące inwestycji drogowych GDDKiA na Podlasiu, dofinansowywanych ze środków unijnych.

 

Warto wiedzieć, że na każdym etapie realizacji inwestycji, w ramach obowiązującego w GDDKiA systemu monitorowania jakości robót, Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe sprawdza czy wykonawcy budują drogi zgodnie z normami jakościowymi wskazanymi w projektach i obowiązujących przepisach oraz specyfikacjach technicznych. W ubiegłym roku WT-LD białostockiego Oddziału GDDKiA przebadało łącznie 2 287 próbek w ramach monitorowania jakości robót na drogach krajowych realizowanych na terenie województwa podlaskiego.

 

Co ciekawe  Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe (WT-LD) białostockiego oddziału GDDKiA od dnia 24 stycznia br. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) - certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1486. Certyfikat został wydany po przeprowadzonej w dniach 21 i 22 listopada ubiegłego roku przez PCA ocenie WT-LD pod względem kompetencji w zakresie technicznym i systemu zarządzania, mając na uwadze zachowanie przez WT-LD bezstronności i niezależności oraz zapewnienie rzetelności świadczonych usług badawczych.