Włoski apetyt na „eskę”

Za 434,8 mln złotych włoska firma gotowa jest wybudować ponad 15-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S 8 – od obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina (wraz z obejściem tej miejscowości). Dzisiaj, 5 maja 2014, otwarte zostały oferty w drugim etapie przetargu mającego wyłonić wykonawcę tej inwestycji.Wpłynęło 10 ofert od firm i konsorcjów reprezentujących podmioty gospodarcze z: Polski, Hiszpanii, Portugali, Czech oraz Włoch. Wszyscy oferenci podali najkrótsze możliwe terminy wykonania tj. 22 miesiące (można było do 25 m-cy) oraz najdłuższe możliwe gwarancje – 10-letnie; oba te czynniki będą brane pod uwagę oprócz ceny.

Rozpiętość cenowa złożonych ofert była znacząca – najdroższą złożyła polska firma „Trakcja PRK i I S.A.” z Warszawy. Opiewała aż na 705,2 mln zł , a najtańszą firma włoska – ASTALDI S.p.A, z Rzymu – 434,8 mln zł. Pozostałe mieściły się w granicach od 473,3 mln zł do 585,5 mln zł.

Oferty zostaną teraz sprawdzone pod względem formalnoprawnym, zweryfikowane zostaną też przedstawione kosztorysy.