Oferty na budowę S5 od Gniezna w kierunku granicy z województwem kujawsko-pomorskim otwarte

7 ofert wpłynęło do poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę drogi ekspresowej S5 odc. węzeł Mielno - Gniezno. Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył ponad 561 mln zł brutto.



Budowa drogi ekspresowej S5 odc. węzeł Mielno - Gniezno, długości ponad 18 kilometrów, stanowi kontynuację wschodniej obwodnicy Poznania, która została  udostępniona kierowcom przed Mistrzostwami EURO 2012. Przedmiotowy odcinek stanowi kontynuację tej trasy w kierunku granicy z województem kujawsko - pomorskim. 

 

Najniższą ofertę złożyło Konsorcjum firm: BUDIMEX S.A- Lider oraz Ferrovial Agroman S.A- Partner, na kwotę ponad 476 mln zł brutto. Najwyższą ofertę na kwotę  593 mln  zł brutto złożyło Konsorcjum firm: Firma"GOTOWSKI" Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o Lider  oraz   Przedsiębiorstwo  Robót Mostowych " Mosty- Łódź " S.A.- Partner.   

Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja  złożonych ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria:

A) cena – 90 %,

B) termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5%.

B) gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w latach - 5 %.

 

Suma punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena, termin oraz gwarancja będzie stanowiła o wyborze Wykonawcy. Ten z Wykonawców, którego oferta uzyska największą ilość punktów zostanie wybrany do realizacji zamówienia. 

 

Planowane podpisanie umowy to III kwartał br.

 

Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 22 miesiące na realizację tego zadania. Do czasu realizacji nie są wliczane tzw. okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

 

W ramach umowy wykonawca wybuduje 18,3 kilometrowy fragment drogi ekspresowej, trzy węzły drogowe: Mieleszyn( dawniej Mielno), Gniezno Północ i Kłecko, 19 obiektów inżynierskich w tym 4 mosty w ciągu S5, 2 Miejsca Obsługi Podróżnych- Modliszewo Wschód i Modliszewo Zachód, sieć dróg dojazdowych, urządzenia ochrony środowiska, odwodnienie, oświetlenie. Na całym odcinku zostaną zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz ogrodzenie.

 

W załączeniu lista złożonych ofert.

 

Lista złożonych ofert