Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym w ramach inwestycji: "Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 5-11 od węzła Koszalin do węzła Bielice" i "Budowa węzła Koszalin Północ w ciągu planowanej obwodnicy Koszalina i Sianowa"
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym wyżej wym. drogi mogą składać pisemnie wnioski na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin.