Świadczenie pomocy w ramach wsparcia technicznego przy realizacji inwestycji „Budowa autostrady A1 odcinek Toruń-Stryków” współfinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (nr sprawy: GDDKiA-O/BY/KP-1/280/2/2014) - UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA


Przedmiot zamówienia:

Świadczenie pomocy w ramach wsparcia technicznego przy realizacji inwestycji „Budowa autostrady A1 odcinek Toruń-Stryków” współfinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

(nr sprawy: GDDKiA-O/BY/KP-1/280/2/2014)

 

Czynności do wykonania w ramach zamówienia obejmować będą:

  • prowadzenie zestawień badań laboratoryjnych sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę Kontraktu do realizacji zadania oraz jakość wykonywanych robót;
  • kompletowanie dokumentów niezbędnych do powiadomienia Projektanta o terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz zgłoszenia nadzoru autorskiego do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
  • kompletowanie dokumentów dotyczących zgłoszenia inspektorów nadzoru/ kierowników robót budowlanych do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
  • sporządzanie zestawień raportów dziennych oraz tygodniowych wraz z dokumentacją fotograficzną z objazdów budowy członków Zespołu Kierownika Projektu oraz raportów Konsultanta;
  • przygotowywanie zestawień, tabel i sprawozdań;
  • kserowanie i skanowanie wymaganych dokumentów;
  • sporządzanie pism związanych z kontynuacją budowy autostrady A1;
  • kompletowanie dokumentów;
  • przygotowywanie danych do zamieszczania na stronie internetowej GDDKIA dotyczących kontynuacji budowy autostrady A1;
  • prowadzenie spraw administracyjnych w okresie gwarancyjnym.

 

Formularz ofertowy należy złożyć:

w siedzibie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6 (pokój nr 23 - sekretariat) do dnia 24.03.2014 r. do godz. 12.00.

 

Osoba prowadząca sprawę:

Zbigniew Szymczak, tel. (52) 323 45 39

 

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 01.04.2014 r. do dnia 30.11.2014 r.

 

Pliki do pobrania: