Godzinny protest w Grajewie

Marsz protestacyjny przejdzie 7 marca ulicami Grajewa. W godzinach od 16 do 17 należy spodziewać się poważnych utrudnień komunikacyjnych na drogach krajowych nr 61 i 65 przechodzących przez to miasto.Protest zorganizował Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy Grajewa, który w ten sposób naciska na podjęcie prac przygotowawczych do realizacji tego zadania. Protestujący domagają się też poprawy stanu technicznego dróg krajowych w obrębie skrzyżowania ulic.: Piłsudskiego, Szkolnej, Konopskiej, Kolejowej.

 

Prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Grajewa zostały wstrzymane po wprowadzeniu do planu budowy dróg ekspresowych na Podlasiu drogi S 61, która docelowo ma wyprowadzić ruch tranzytowy z Grajewa.