Przetarg na 15 km „eski” na ostatniej prostej

Zaproszenia do składania ofert cenowych oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia zostały 3 marca wysłane do 18 wykonawców. W ten sposób ruszył II etap przetargu wyłaniającego firmę, która wybuduje kolejny fragment drogi ekspresowej S8 na Podlasiu - od istniejącej obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina.Oznacza to ze wszystkie firmy, które wystartowały w pierwszym etapie przetargu ogłoszonego 13 września ubiegłego roku, pozytywnie przeszły ocenę potencjału technicznego i kadrowego oraz zdolności ekonomicznej i finansowej. Teraz będą składały ofertę cenową, choć w kryterium oceny ofert będzie już nie tylko cena, ale też termin wykonania oraz proponowany termin gwarancji.

 

Planowany termin otwarcia ofert został wstępnie wyznaczony na 14 kwietnia, podpisanie umowy na przełomie II i III kwartału, a rozpoczęcie budowy przewidywane jest w lipcu tego roku.

 

Odcinek od istniejącej obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina ma 15,4 km długości. Budowany będzie w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej, z dwoma węzłami drogowymi, obiektami inżynierskimi, urządzeniami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu. Powstaną też drogi zbiorcze i dojazdowe. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę 2017 roku.