Ośmiu chętnych do budowy obwodnicy Nysy
Otwarto oferty złożone do przetargu

W dniu 6 lutego 2014 roku w opolskim Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otwarte zostały oferty od firm startujących w przetargu na realizację budowy obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41.Do przetargu wystartowało 8 oferentów. Są wśród nich firmy z Polski oraz polskie przedstawicielstwa firm niemieckich i portugalskich. Cena, za jaką firmy zaoferowały wybudowanie obwodnicy wahają się od ponad 307 milionów złotych do blisko 492 milionów złotych brutto. Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 426 milionów złotych.

Zamówienie będzie udzielane w trybie przetargu nieograniczonego (I-etapowego), a zadanie zostanie zrealizowane w systemie Projektuj& Buduj. W ciągu najbliższych kilku tygodni oferty będą sprawdzane pod względem spełnienia wymagań formalnych dotyczących doświadczenia wykonawców, potencjału kadrowego oraz zdolności finansowej wykonawcy. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi z uwzględnieniem 3 kryteriów: ceny ofertowej, zaproponowanego terminu realizacji całego zadania (32-35 m-cy) oraz proponowanego okresu gwarancji na roboty (5-10 lat). Opolski Oddział GDDKiA przewiduje, że podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu powinno nastąpić pod koniec czerwca 2014 roku.

 

W ramach zadania zostaną wykonane w szczególności:

- aktualizacja dokumentacji projektowej i dostosowanie rozwiązań projektowych do aktualnych założeń technicznych;

- uzyskanie decyzji Wojewody Opolskiego zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID);

- budowa 16,5 km nowego odcinka w ciągu dróg krajowych, w tym:

* 7,4 km jako ciąg drogi krajowej nr 46 (droga dwujezdniowa); 

* 9,1 km jako ciąg drogi krajowej nr 41 (droga jednojezdniowa, na odcinku 4 km z dodatkowymi pasami do wyprzedzania – tzw. 2+1);

* budowa 14 obiektów mostowych, w tym 383-metrowego mostu nad rzeką Nysą Kłodzką ze 100 metrowym przęsłem nurtowym oraz 2 obiekty nad istniejącymi liniami kolejowymi z Nysy w stronę Brzegu i w stronę Opola;

* 5 skrzyżowań drogowych, w tym 4 ronda średnie oraz węzeł drogowy typu WB na skrzyżowaniu projektowanej i istniejącej drogi krajowej nr 46 w obrębie tzw. Górki Hanuszowskiej;

* drogi dojazdowe do nieruchomości rolnych, równoległe do ciągu obwodnicy;

* 10 zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych;

* przygotowany zostanie teren pod przyszłe obustronne parkingi.

 

Zgodnie z harmonogramem, na przełomie I i II kwartału 2015 r., po uzyskaniu decyzji ZRiD, Wykonawca rozpocznie roboty budowlane, które potrwają do II połowy 2017 r.

 

Oferty złożone w przetargu (w zaokrągleniu):

1. PRDiM Mosty Łódź – 468,957 mln zł;

2. „Pol-Aqua” SA Warszawa – 355,114 mln zł;

3. „Berger Bau” Wrocław i „Berger Bau” Niemcy (konsorcjum) – 338,656 mln zł;

4. „Mota Engil” Kraków i „Himmel & Papesch” Opole (konsorcjum) – 307,440 mln zł;

5. „Eurovia” Bielany Wrocławskie – 386,132 mln zł;

6. „Heilith & Woerner” Wrocław i „Strabag” Pruszków – 325,835 mln zł;

7. „Intercor” Zawiercie i „Trakt” Górki Sztukowskie (konsorcjum) – 491,977 mln zł;

8. „Budimex” Warszawa – 338,387 mln zł.