S-7 Olsztynek-Nidzica. 21 dni na złożenie wniosków od usługodawców i dostawców

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje o ponownym otwarciu terminu na dokonanie zgłoszeń należności od Wykonawcy realizującego kontrakt:

„Projekt i budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek – Nidzica (km 175+800 do km 203+600) wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51 (km 109+500 do km 115+500)”.Zgłoszenia wraz z załącznikami określonymi w ustawie z dnia 28 czerwca 2012r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U.2012.891) należy złożyć w ciągu 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Wydział Realizacji Inwestycji
ul. Sokola 4b
11-041 Olsztyn

 

Wszelkich informacji związanych z otwarciem terminu na zgłoszenie należności od wykonawcy udziela Pan Michał Wiśnicki

tel. (89) 522 09 41, email: mwisnicki@gddkia.gov.pl.

 

Pobierz wzór zgłoszenia